جاده یک طرفه

rackman

متولد ماه شیر
خوزستان ماهشهر
متعهد و مغرور

@eldorido96به #اینستام سر بزنید:winking_face::winking_face::...
۳

@eldorido96به #اینستام سر بزنید:winking_face::winking_face::...

#بی_احساس #خیانت
۳

#بی_احساس #خیانت

:thumbs_up_sign::thumbs_up_sign::thumbs_up_sign::beer_mug::b...
۱

:thumbs_up_sign::thumbs_up_sign::thumbs_up_sign::beer_mug::b...

تقدیم به دوستان مهربونم صبحتون بخیر:face_throwing_a_kiss::fa...
۲

تقدیم به دوستان مهربونم صبحتون بخیر:face_throwing_a_kiss::fa...

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...
۱

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...