◀یکی از دوستان میگفت :وقتی تصمیم گرفتیم بچه دار شویم، به همس...
۸

◀یکی از دوستان میگفت :وقتی تصمیم گرفتیم بچه دار شویم، به همس...

ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻳﻢ ... ﻭ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻭ ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ ﻧﺒﻮﺩ ..ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻳﻢ ... ...

ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻳﻢ ... ﻭ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻭ ﺁﺑﻤﻴﻮﻩ ﻧﺒﻮﺩ ..ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻳﻢ ... ...

خیلی نازه
۶

خیلی نازه

جانم فدای مادرم
۱

جانم فدای مادرم

پیداش کردیم..
۲

پیداش کردیم..

عکس العمل مردم بعد از تاخیر متروژاپن ده ثانیه تاخیر:شکایت از...
۵

عکس العمل مردم بعد از تاخیر متروژاپن ده ثانیه تاخیر:شکایت از...

بــیـشـتَـریـن ضَـربـه هــارو خــوبتًـریـن آدمــا میـخـورَن ...
۲

بــیـشـتَـریـن ضَـربـه هــارو خــوبتًـریـن آدمــا میـخـورَن ...

عبارت تامل برانگیز یکی از جوانان این مملکت در لاین که خیلی ز...
۱

عبارت تامل برانگیز یکی از جوانان این مملکت در لاین که خیلی ز...