چه نـــامـــردانه        رازهــــایم رافـــاش کردند ...
۲

چه نـــامـــردانه رازهــــایم رافـــاش کردند ...

ارزش احســـــــــــــاسبـــــه شدتــــــش نیستبـــــه مدتـــ...
۱

ارزش احســـــــــــــاسبـــــه شدتــــــش نیستبـــــه مدتـــ...

احتمالاً ...نسبتی نزدیک دارم با «خدا»مردم اغلب وقت تنهایی صد...
۳

احتمالاً ...نسبتی نزدیک دارم با «خدا»مردم اغلب وقت تنهایی صد...

از "قدیم" میگفتند....!!!! "چشمها" "دروغ" نمیگویند ....!!!! "...
۱

از "قدیم" میگفتند....!!!! "چشمها" "دروغ" نمیگویند ....!!!! "...

بیا در شهریور زنجیری ببافیم از #مهر با سرانگشتان مردانه ی تو...

بیا در شهریور زنجیری ببافیم از #مهر با سرانگشتان مردانه ی تو...

:revolving_hearts:از من نرنــج…:revolving_hearts:نه مغــرورم...

:revolving_hearts:از من نرنــج…:revolving_hearts:نه مغــرورم...

از ترحم      تا مروت،از مدارا      تا وفا ....هر ...

از ترحم تا مروت،از مدارا تا وفا ....هر ...

کاش میدونستی کهآرامم میکند... " بودنت "آرامم میکند... " دیدن...

کاش میدونستی کهآرامم میکند... " بودنت "آرامم میکند... " دیدن...

همیشه در سختی هابه خود میگفتم ایننیز بگذردهنوز هم میگویماما ...

همیشه در سختی هابه خود میگفتم ایننیز بگذردهنوز هم میگویماما ...

چشم و ابرو کج نکن حالی به حالی میشوم روسری را شل نکن دارم هو...

چشم و ابرو کج نکن حالی به حالی میشوم روسری را شل نکن دارم هو...

:blue_heart::purple_heart::green_heart::heart_with_ribbon::y...

:blue_heart::purple_heart::green_heart::heart_with_ribbon::y...

‌سلام . ..اے دوست بـودنت سـبز و دلت سـبـز و حضورت سبز ،خانه...

‌سلام . ..اے دوست بـودنت سـبز و دلت سـبـز و حضورت سبز ،خانه...

ِِ:two_hearts::sparkles: چگونہ توبہ ڪنم ...:two_hearts::spar...
۱

ِِ:two_hearts::sparkles: چگونہ توبہ ڪنم ...:two_hearts::spar...

‌ پرم دادیپروانه شوممن دلمبه پیله ی دستان توخوش بود..

‌ پرم دادیپروانه شوممن دلمبه پیله ی دستان توخوش بود..

ســـــرد بودنـــــم را ↣ بگــــذار بـه حــــــسابہ ↣ گـــــر...

ســـــرد بودنـــــم را ↣ بگــــذار بـه حــــــسابہ ↣ گـــــر...

ساعت صفر        00 : 00 چمدان بستم که بروم کاش بگویی ...

ساعت صفر 00 : 00 چمدان بستم که بروم کاش بگویی ...

00:00:anger_symbol::medium_black_circle:️:anger_symbol:بس ڪڹ...

00:00:anger_symbol::medium_black_circle:️:anger_symbol:بس ڪڹ...

تقصیر دلم چیست  اگر روی تو زیباستحاجت به بیان نیست  که از...
۱

تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیباستحاجت به بیان نیست که از...

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم رابہ هـمہ ڪــــس بگویـــمپس خ...

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم رابہ هـمہ ڪــــس بگویـــمپس خ...

روزگـــــار ...میــخندے ..؟کمےحـرمت نــگه دار ...؛مــگر نمی ...

روزگـــــار ...میــخندے ..؟کمےحـرمت نــگه دار ...؛مــگر نمی ...