#عکس_پروفایل
۱

#عکس_پروفایل

از من گذر چو کردی از عقل و جان گذشتم...#مولانا              ...

از من گذر چو کردی از عقل و جان گذشتم...#مولانا ...

آدم ها ساعت شنی نیستند،که سرو تهشان کنیدوباره از اول شروع شو...
۱

آدم ها ساعت شنی نیستند،که سرو تهشان کنیدوباره از اول شروع شو...

#عکس_نوشته
۲

#عکس_نوشته

کعبه دلم فقط خراسونه امام رضامرغ دل تو حرمت فراوونه امام رضا...
۳

کعبه دلم فقط خراسونه امام رضامرغ دل تو حرمت فراوونه امام رضا...

هیچکس نمیتواند همیشه خوشحال باشد!من باید یاد بگیرم چگونهبا و...

هیچکس نمیتواند همیشه خوشحال باشد!من باید یاد بگیرم چگونهبا و...

تکلیف ما کاملا روشنه.ما همه بلاتکلیفیم...👤ساموئل بکت📚در انتظ...

تکلیف ما کاملا روشنه.ما همه بلاتکلیفیم...👤ساموئل بکت📚در انتظ...

‌دلتنگ ودستتنگ وجهانتنگ وکارتنگاز چهار سو گرفته مرا ، روزگار...

‌دلتنگ ودستتنگ وجهانتنگ وکارتنگاز چهار سو گرفته مرا ، روزگار...

‌       کاري ندارم کجايي چه ميکنيبي عشق سر مکن که دلت پير مي...

‌ کاري ندارم کجايي چه ميکنيبي عشق سر مکن که دلت پير مي...