raha

raha555

امتیاز
14535360
دنبال کننده
4703
دنبال شونده
183

در دلمان چیزی ‌ست شبیه به غم،شبیه به امید،در چنین روزهایی هم...

شبی،از میان این همه دردامید می روید...

1

بیا نجنگیده، نبازیم...

3

شهرِ منرقص کوچه هایش را باز می یابدهیچ کجا،هیچ زمانفریاد زند...

از زمزمــــه دلتنگیم از همهمــه بیزاریمنه طاقت خاموشی نه تاب...

من اندر خود نمی‌یابمکه روی از دوست برتابم ...#سعدی

گاهیدلت را بِبَرپشتِ پنجره ی رو به خیابان و بِتَکانش !!!

زمان آدم‌ها را دگرگون می‌کند اما تصویری را که از آنها داریم ...

از من نشانی نپرس؛من خود گم شده ام...👤علیرضا روشن

وقتی تو نیستینه هست های ماچونان که بایدندنه بایدها...مثل همی...

1

وَ درد به استخوانِمان رسیده،اما هنوز خودمان را نباخته ایم،و ...

پروردگارا؛اى مهربان ای رفیقآزادم كن از حلقه تنگ روزگاروکم کن...

برای کسیدل به دریا بزنیدکه همسفر بخواهد،نه قایق...

گفت :از دوست چه خواهی که تورا شاد کند گفتم :از دوست همین بس ...