خداحافظ....یا علی مدد
۱۸

خداحافظ....یا علی مدد

شب فراق نداند که تاسحرچنداستمگرکسی که به زندان عشق دربنداستگ...
۷

شب فراق نداند که تاسحرچنداستمگرکسی که به زندان عشق دربنداستگ...

رفتیم کافی شاپ منو رو آورده گفتن سفارش بدین آب هویج وبستنی س...
۳

رفتیم کافی شاپ منو رو آورده گفتن سفارش بدین آب هویج وبستنی س...

در آسمان غزل عاشقانه بال زدمبه شوق دیدنتان پرسه در خیال زدمد...
۱

در آسمان غزل عاشقانه بال زدمبه شوق دیدنتان پرسه در خیال زدمد...

یک نفس بی یار نتوانم نشست
                 ...
۶

یک نفس بی یار نتوانم نشست ...

خیال روی تو گر بگذرد به گلشن چشم.دل از پی نظر آید بسوی روزن ...

خیال روی تو گر بگذرد به گلشن چشم.دل از پی نظر آید بسوی روزن ...

سلام عابر شب کوچه های دربدریسلام بر تو که از این کرانه میگذر...
۲

سلام عابر شب کوچه های دربدریسلام بر تو که از این کرانه میگذر...

سلام صبح بخیر عشقم ...................یاعلی مدد
۷

سلام صبح بخیر عشقم ...................یاعلی مدد

آمین یا رب العالمین
۳

آمین یا رب العالمین

این موهبت الهی است که صبحگاه چشم بگشاییم و یادمان بیاید دوست...
۲

این موهبت الهی است که صبحگاه چشم بگشاییم و یادمان بیاید دوست...

خودم تیرم
۱۰

خودم تیرم

خورشید پشت پنجره ی پلک های من؛من خسته ام! طلوع کن امشب برای ...
۲

خورشید پشت پنجره ی پلک های من؛من خسته ام! طلوع کن امشب برای ...

می نوازم با دلم سنتور . باور میکنی ؟دستگاه دلکش ماهور . باور...
۲

می نوازم با دلم سنتور . باور میکنی ؟دستگاه دلکش ماهور . باور...

عقل و دل روزی ز هم دلخور شدندهردو از احساس نفرت پر شدند....د...
۳

عقل و دل روزی ز هم دلخور شدندهردو از احساس نفرت پر شدند....د...

شب خوش.بی دغدغه.....یاعلی مدد
۴

شب خوش.بی دغدغه.....یاعلی مدد

شهر را دنبال خود افکنده چین دامنتهر دو عالم زیر قفل دکمه ی پ...

شهر را دنبال خود افکنده چین دامنتهر دو عالم زیر قفل دکمه ی پ...

آ زادم آ زاد

آ زادم آ زاد

درپیچ وخم تردید بنشسته دلم تنهاپیک سحری آورد پیغام خوشی اورا...

درپیچ وخم تردید بنشسته دلم تنهاپیک سحری آورد پیغام خوشی اورا...

میتونی امتحان کنی
۴

میتونی امتحان کنی