zahra jon

rahanjon

...17سالمه..عاشق گیتار،فوق العاده احساسی وزودرنج.

امتیاز
6510
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
8

میگویند مثل بچه های آدم رفتار کن. ومن هنوز مانده ام بین هابی...

2

بلند ترین فریاد دنیا اشکیستکه بی صدا از گوشه چشم جاری میشود....

2

شاید میان این همه"نامردی"باید شیطان را بستاییم که" دروغ " نگ...

1

چه اشتباه بزرگیست،تلخ کردن زندگی خود برای کسی که در دوری ماش...

به فرزندانمان در کودکی وقت بیشتری برای عروسک بازی بدهیم تا و...

8

زمین درحال برخورد باخورشید.

7

آواتار

همیشه در ریاضیات ضعیف بودم،سالهاست که دارم حساب میکنم که چرا...

2

دیوار بلند چین.

لایک داره؟

1

پسری دخترزیبایی رادید.شیفته اش شد.چندساعتی باهم توخیابان قدم...

14

تواین عکس چی میتونین ببینین؟ این اتیشو خودم درست کردمش بعدم ...

2

نظرتون راجب این خوشگله چیه؟

1

چه رسم جالبیست این روزها محبت رامیگذارند پای احتیاجت،صداقت ر...

1

پارسال با اودر زیر باران راه میرفتم،امسال راه رفتن اورا با د...