انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه م...
۱۴

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه م...

تولد آغاز یک رفتار خوب است.تولد بهترین رویای روح است .تولد ن...
۱۴

تولد آغاز یک رفتار خوب است.تولد بهترین رویای روح است .تولد ن...

عطیه جونم تولدت مبارک ....بهترینها رو واست آرزو میکنم  ❤❤❤❤❤...
۱۲

عطیه جونم تولدت مبارک ....بهترینها رو واست آرزو میکنم ❤❤❤❤❤...

خدا جونم دوست دارم ❤❤❤❤❤
۲۸

خدا جونم دوست دارم ❤❤❤❤❤

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،وقتی دست ...
۱۶

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،وقتی دست ...

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خندهنه فریاد آرامت می کند و ن...
۴

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خندهنه فریاد آرامت می کند و ن...

بعضی از آدم ها ، کلا آزار دهنده اندوقتی هستند با بودنشانو وق...
۱۰

بعضی از آدم ها ، کلا آزار دهنده اندوقتی هستند با بودنشانو وق...

وقتی خدا داشت بدرقم میکرد...بهم گفت جایی که میری مردمی داره ...
۷

وقتی خدا داشت بدرقم میکرد...بهم گفت جایی که میری مردمی داره ...

ذوالنون مصری که یکی از عارفان بزرگ بود نقل کرده که در صحرا ب...
۸

ذوالنون مصری که یکی از عارفان بزرگ بود نقل کرده که در صحرا ب...

خداوند تنها روزنه امیدی است که هیچگاه برایمان بسته نمیشود ،ت...
۹

خداوند تنها روزنه امیدی است که هیچگاه برایمان بسته نمیشود ،ت...

آری خدایا یادت می آید آن روز که به همه مخلوقاتت گفتی در مقاب...
۱۱

آری خدایا یادت می آید آن روز که به همه مخلوقاتت گفتی در مقاب...

دانشجویی به استادش گفت:استاد اگر شما خدا را به من نشان بدهید...
۸

دانشجویی به استادش گفت:استاد اگر شما خدا را به من نشان بدهید...