ر حي

rahiiiiiiiiiiii

چه تلخ است تو با بغض بنويسي ...انها با
خنده بخوانند.,.

واقعااا
۱

واقعااا

قراربود این دست ها بشن یکی اما نشد ..‌..
۶

قراربود این دست ها بشن یکی اما نشد ..‌..

ســــــــــربلند باد"   کــــــسے    "کـــــــہبا مـــــرد و...

ســــــــــربلند باد" کــــــسے "کـــــــہبا مـــــرد و...

شیطان وسایلش را جمع کردو کیفش را بر دوش انداختو رفت که خودش ...
۲

شیطان وسایلش را جمع کردو کیفش را بر دوش انداختو رفت که خودش ...

ﺑــﻪ ﮐــﺴﯽ ﺑـﯿـﺸــﺘـﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺑــﺎﺭ ﺯﻧــﮓ ﻧــﺰﻥ ،✋ﻭ ﺑــﻪ ﭘـﯿــﺎ...
۱

ﺑــﻪ ﮐــﺴﯽ ﺑـﯿـﺸــﺘـﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺑــﺎﺭ ﺯﻧــﮓ ﻧــﺰﻥ ،✋ﻭ ﺑــﻪ ﭘـﯿــﺎ...

یک لحظه چشم دوخت به فنجان خالی امآرام وسرد گفت:که در طالع شم...

یک لحظه چشم دوخت به فنجان خالی امآرام وسرد گفت:که در طالع شم...

به این گفته ایمان دارم اینم اضافه میکنم هرکسی لایق دوست داشت...
۱

به این گفته ایمان دارم اینم اضافه میکنم هرکسی لایق دوست داشت...

میگن چرا انقدر غمگین می نویسی؟!...افسرده میشیم...ببخشید! !.....
۲

میگن چرا انقدر غمگین می نویسی؟!...افسرده میشیم...ببخشید! !.....

یه وقتای  ادما حکم قاصدک رو دارن واست وقتی  یه قاصدک میشینه ...
۷

یه وقتای ادما حکم قاصدک رو دارن واست وقتی یه قاصدک میشینه ...

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﺑﮕﻮ ... ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﭼــﻪ ﻓـــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﺍﺯ ﻣـــﻦ ، ...
۶

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﺑﮕﻮ ... ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﭼــﻪ ﻓـــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﺍﺯ ﻣـــﻦ ، ...

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﺑﮕﻮ ... ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﭼــﻪ ﻓـــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﺍﺯ ﻣـــﻦ ، ...

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﺑﮕﻮ ... ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﭼــﻪ ﻓـــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩﺍﺯ ﻣـــﻦ ، ...

ایــن روزهــا اسم هــرکسیــو میــذارن: "مخــاطب خــــــاص" "...
۱

ایــن روزهــا اسم هــرکسیــو میــذارن: "مخــاطب خــــــاص" "...

امروز...!!!فهمیدم...!!!چقدر تنــــــــــــهام ...!!!چقدر غری...

امروز...!!!فهمیدم...!!!چقدر تنــــــــــــهام ...!!!چقدر غری...

پس از تـــــــــوچشمانـــــــــم را خواهـــــــــم بست . . ب...
۲

پس از تـــــــــوچشمانـــــــــم را خواهـــــــــم بست . . ب...

عیدتون مبارک ککککک--*التماس دعا -*
۱۰

عیدتون مبارک ککککک--*التماس دعا -*

گله هارابگذار!ناله هارابس کن!روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه ...
۴

گله هارابگذار!ناله هارابس کن!روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه ...

رفت و‌تنها شدم تو شبا با خودم دلهره دارمو از خودم بیخودم اون...
۲

رفت و‌تنها شدم تو شبا با خودم دلهره دارمو از خودم بیخودم اون...