فاطی❤️علی❤️

rahil7814

متاهل√ali❤. تموم زندگیـــaliــمه دنیارو بدون علیم نمیخوام حتی یک صدم ثانیه .

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_with_stuck-out_to...
۸

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_with_stuck-out_to...

:heart_with_ribbon::heart_with_ribbon:
۱۲

:heart_with_ribbon::heart_with_ribbon:

ـaliـ:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_throwing_a_k...
۵

ـaliـ:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_throwing_a_k...

:weary_face::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۹

:weary_face::smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:
۲۶

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:

Ali:kissing_face_with_smiling_eyes:
۳۴

Ali:kissing_face_with_smiling_eyes:

مرد من Ali:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۱

مرد من Ali:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

زندگیـــaliــمه
۱

زندگیـــaliــمه

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...
۷

:smiling_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_smiling_e...

عاشقتم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_throwing_a_...
۱

عاشقتم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::face_throwing_a_...

شوخی چیه!
۱

شوخی چیه!

بگین خب بگین
۱۴

بگین خب بگین

دلم کشید
۹

دلم کشید

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۱

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:
۲

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

نفسمو بگیر اما عشقمو ن ali
۲

نفسمو بگیر اما عشقمو ن ali