...نه نگران بهشتمنه جهنمهم خنده #مادرم را دیده‌امهم گریه‌اش ...
۶

...نه نگران بهشتمنه جهنمهم خنده #مادرم را دیده‌امهم گریه‌اش ...

.این که من مـی توانم به مادرانه ترین شکل در زمانِ کوتاه برای...
۳

.این که من مـی توانم به مادرانه ترین شکل در زمانِ کوتاه برای...

...سرفه اگـر کنم خاک می‌پاشداز این درون متروکه‌ی بی ‌ساکن#عل...
۲

...سرفه اگـر کنم خاک می‌پاشداز این درون متروکه‌ی بی ‌ساکن#عل...

.:...به خاطر یک مشت دلتنگیبه خاطر چند سطر جای خالی توبه خاطر...

.:...به خاطر یک مشت دلتنگیبه خاطر چند سطر جای خالی توبه خاطر...

.:...اگه وقتی میخنده خوشگل تر میشه؛اگه لباسش خیلی بهش میاداگ...

.:...اگه وقتی میخنده خوشگل تر میشه؛اگه لباسش خیلی بهش میاداگ...

بزرگ می شویم روزی ....نه به قد و اندازه...نه به فاصله های اع...
۲۸

بزرگ می شویم روزی ....نه به قد و اندازه...نه به فاصله های اع...

باز من و گچ:crying_face::loudly_crying_face:خسته شدم دیگهچقد...
۲۷

باز من و گچ:crying_face::loudly_crying_face:خسته شدم دیگهچقد...

می شنوی؟اینجا صدای بی تفاوتی هاهمه جا را پر کرده استاینجا ان...
۱

می شنوی؟اینجا صدای بی تفاوتی هاهمه جا را پر کرده استاینجا ان...

.لبخندت زیباستبخندخنده؛ نفس کشیدن رابرای غصه سخت می کند...می...

.لبخندت زیباستبخندخنده؛ نفس کشیدن رابرای غصه سخت می کند...می...

دلتنگکه می شومتنهاییدستش رازیر چانه ام میگذاردبا هم فکر می ک...

دلتنگکه می شومتنهاییدستش رازیر چانه ام میگذاردبا هم فکر می ک...

بیداری...؟ارسال کننده ی این پیام،دارد جان میکَنَد...هوایش را...

بیداری...؟ارسال کننده ی این پیام،دارد جان میکَنَد...هوایش را...

کاش تکنولوژی پیشرفت کندآنقدر که پته ی تمام"کار داشتم""نوتیفی...

کاش تکنولوژی پیشرفت کندآنقدر که پته ی تمام"کار داشتم""نوتیفی...

اگر واقعاً دلی تنگتان باشدهمان صبحِ اولِ وقتهمان سر ظهرهمان ...

اگر واقعاً دلی تنگتان باشدهمان صبحِ اولِ وقتهمان سر ظهرهمان ...

... شعر ها و عکس های باب میل اش را ذخیره میکرد برای روزِ مبا...

... شعر ها و عکس های باب میل اش را ذخیره میکرد برای روزِ مبا...

اگر افتخارت دل شکستن است!به اطرافیانت بگو برایت اسپند دود کن...

اگر افتخارت دل شکستن است!به اطرافیانت بگو برایت اسپند دود کن...

شب هاشجاع ترین آدمِ دنیا هم ساعت ها به حرفهایی فکر میکند که ...

شب هاشجاع ترین آدمِ دنیا هم ساعت ها به حرفهایی فکر میکند که ...