رامین

raminshahrah111

تبریز

امتیاز
2500490
دنبال‌کنندگان
1869
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

صبح باراني ودلپذير بهاري تان خرماز عطر ورايحه ي مهرباني ويكر...

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشرهر که چون من در ازل یک جر...

بار الها..یاریم کن که هر روزم به لطفو توفیق تو بهتر از روز ق...

بیا که بار دگر گل به بار می آیدبیار باده که بوی بهار می آیده...

1

خزان گَر باغ و بُستان را بِسوزدبِخَنداند جهان را نوبَهارمجها...

گر شود آنروی روشن جلوه گر هنگام صبحپیش رخسارت کسی بر لب نیار...

مامست صبوحيم ز ميخانـه توحـيد حاجت بــه می و خانه خمار ندا...

صبحا نفسی داری سرمایه بیداریبر خفته دلان بردم ، انفاس...

1

هله خیزید که تا مست و خوشی دست زنیموین خیال غم و غم را همه د...

قاصدک آرزو سپیده دمان جوانه هایش را پهن می کند بر دامن گند...

صنما چگونه گــــــویم که تو نور جان ماییکه چـــــه طاقت است ...

1

خنب‌ها گشادم ز هزار خم چشیدمچو شراب سرکش تو به لب و سرم نیام...

.فرق من و آن زاهد مغرور ، ببینیدمن در پی جام می و او ،درپی ن...

1

بگذار اندوه‌مان را به رشتۀ ابریشم بکشیم؛دوتا من...یکی تو...د...

شادی نمادی از زیستنِ آگاهانه است...و نمایشی از سپاسگزاری در ...

اسفندلبخندِ زمستان استاز ذوقِ بهار ،،، مهربان دوست اسفندتون ...

بیا جمعه ها راشعر بخوانیم....آسمان را نفس کشیمبر حضور نمناک ...