امیدوارم دراین صبح زیباپر باشید از خوشبختیپر باشید از شادی...
۵

امیدوارم دراین صبح زیباپر باشید از خوشبختیپر باشید از شادی...

امروزتون زیبـایک اقیانوس عشقیک دریا مهربانی یک آسمان آرامشیک...
۱

امروزتون زیبـایک اقیانوس عشقیک دریا مهربانی یک آسمان آرامشیک...

🌸الـهـی که امـروزتـون 💕پرباشه از خبرای خوش🌸پر باشه از پـیام ...

🌸الـهـی که امـروزتـون 💕پرباشه از خبرای خوش🌸پر باشه از پـیام ...

طلوع تویی صبح تویی آفتاب کن در وجودم ؛صبح‌گاهم بهشتی استبا ص...

طلوع تویی صبح تویی آفتاب کن در وجودم ؛صبح‌گاهم بهشتی استبا ص...

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان راتو مرا گنج روانی چه ک...

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان راتو مرا گنج روانی چه ک...

نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانیگذر به کوی فلان کن در آن ...

نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانیگذر به کوی فلان کن در آن ...

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر استوین آب زندگانی از آن حوض ...

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر استوین آب زندگانی از آن حوض ...

خوشا با دوستاندر بوستان ، گلچه خوش باشدبه روی دوستان گل"خواج...

خوشا با دوستاندر بوستان ، گلچه خوش باشدبه روی دوستان گل"خواج...

*صبح تولدِ آغاز است...براے نفس‌هاے عاشقانه...فرصتی‌ست تازه،ب...

*صبح تولدِ آغاز است...براے نفس‌هاے عاشقانه...فرصتی‌ست تازه،ب...

مهربانی باغ سبزی ست،که از روزنه‌ ی پنجره‌ها باید دیدمهربانم!...
۱

مهربانی باغ سبزی ست،که از روزنه‌ ی پنجره‌ها باید دیدمهربانم!...

عشــقبا انگشت هاے ڪشیدهپیانو می نواخت ...من پابه پای ؛ پونه ...

عشــقبا انگشت هاے ڪشیدهپیانو می نواخت ...من پابه پای ؛ پونه ...

صبح است و هوا ، 🌸                  هوای بار...

صبح است و هوا ، 🌸 هوای بار...

آرامش آ.سمان شبسهم قلبتان و نور ستاره هاروشنى ِ بى خاموش ِ ت...

آرامش آ.سمان شبسهم قلبتان و نور ستاره هاروشنى ِ بى خاموش ِ ت...

خواهم شبی نقاب ز رویت بر افکنمخورشید کعبه، ماه کلیسا کنم تو ...

خواهم شبی نقاب ز رویت بر افکنمخورشید کعبه، ماه کلیسا کنم تو ...

دلخوشم با نفسیحبه‌ی قندیچاییصحبت اهل دلیفارغ از همهمه‌ی دنیا...
۱

دلخوشم با نفسیحبه‌ی قندیچاییصحبت اهل دلیفارغ از همهمه‌ی دنیا...

شهره ی عشقم، چو مجنون در بیابان نیستماخگر دل‌زنده‌ام، محتاج ...
۱

شهره ی عشقم، چو مجنون در بیابان نیستماخگر دل‌زنده‌ام، محتاج ...

برخیز که ساقی اندرآمد   وان جان هزار دلبر آمدآن جان و جهان...

برخیز که ساقی اندرآمد وان جان هزار دلبر آمدآن جان و جهان...

مست ِعشقم مست ِشوقم مست ِدوستمست ِمعشوقىكه عالم مست ِ اوست‌‌...

مست ِعشقم مست ِشوقم مست ِدوستمست ِمعشوقىكه عالم مست ِ اوست‌‌...

در مسجد و میخانه خیالت اگر آیدمحراب و کمانچه ز دو ابروی تو س...

در مسجد و میخانه خیالت اگر آیدمحراب و کمانچه ز دو ابروی تو س...

خـدایـاسجاده شب را رو به قبله نگاه تو باز خواهم کردو ذکر تسب...

خـدایـاسجاده شب را رو به قبله نگاه تو باز خواهم کردو ذکر تسب...