منوعـــشقم .•°~♡~°•.باهم لـــج میکنیم .•°~♡~°•.بعضی وقتاحرف ...
۱

منوعـــشقم .•°~♡~°•.باهم لـــج میکنیم .•°~♡~°•.بعضی وقتاحرف ...

یکی بهِم گُفت-خِیْـلـــــی داغونی نه؟گُفتَم+چِطـــــور؟گُ فت...

یکی بهِم گُفت-خِیْـلـــــی داغونی نه؟گُفتَم+چِطـــــور؟گُ فت...

من وغروب دریا یه هوییی(فرح آبادساری)
۹

من وغروب دریا یه هوییی(فرح آبادساری)

دلم پرواز میخواهد خدایا...پروبالی ازجنس نیاز میخواهدخدایا......
۴

دلم پرواز میخواهد خدایا...پروبالی ازجنس نیاز میخواهدخدایا......

خدایا یابزن عقب یا همینجا وایسون اینجای زندگی رواصلا دوست ند...
۳

خدایا یابزن عقب یا همینجا وایسون اینجای زندگی رواصلا دوست ند...

- اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه،نفسه منو بگیر
برای یکی شدن اگ...
۱

- اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه،نفسه منو بگیر برای یکی شدن اگ...

امروز شاید سرشار از خوشی های بزرگ نباشد ولی سرشار از لذت های...
۱

امروز شاید سرشار از خوشی های بزرگ نباشد ولی سرشار از لذت های...

- تـو ” آدم ” ، من ” حوا “
سیـبی در کار باشد یا نه ، با تو ،...

- تـو ” آدم ” ، من ” حوا “ سیـبی در کار باشد یا نه ، با تو ،...

- زنﺪﻩ ﺍﯼ ... ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻦ ... ﺗﻮ ﺁﻏﻮﺷﺶ ...
ﺍﮔﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ... ﺍ...

- زنﺪﻩ ﺍﯼ ... ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻦ ... ﺗﻮ ﺁﻏﻮﺷﺶ ... ﺍﮔﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ... ﺍ...

- عزیزم،
دلــــــــــــــــــــــــــم تنـــــــــــــگه...
...

- عزیزم، دلــــــــــــــــــــــــــم تنـــــــــــــگه... ...

- زنﺪﻩ ﺍﯼ ... ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻦ ... ﺗﻮ ﺁﻏﻮﺷﺶ ...
ﺍﮔﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ... ﺍ...

- زنﺪﻩ ﺍﯼ ... ﺯﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻦ ... ﺗﻮ ﺁﻏﻮﺷﺶ ... ﺍﮔﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ... ﺍ...

sms - ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ...
ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ .
ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ...

sms - ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ... ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ . ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ...

:'(:'(:'(:'(:'(:'(
۱

:'(:'(:'(:'(:'(:'(

- هروقت دلم میگرفت بادوست خوبم سایه صحبت میکردم...آه امروزهو...
۳

- هروقت دلم میگرفت بادوست خوبم سایه صحبت میکردم...آه امروزهو...

یک ﺁﺩﻡ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﺎﺩی ﻛﻨﺎﺭﺕ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﭼﻮﻥ ” ﺣﺴﻮﺩﻧﺪ “… !ﻭ...

یک ﺁﺩﻡ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺷﺎﺩی ﻛﻨﺎﺭﺕ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﭼﻮﻥ ” ﺣﺴﻮﺩﻧﺪ “… !ﻭ...

قدر داشته هایمان را بدانیم وبه نداشته ها فکرنکنیم.
۱

قدر داشته هایمان را بدانیم وبه نداشته ها فکرنکنیم.