لطفا

لطفا

اره اینجوریاس

اره اینجوریاس

یافاطمه الزهرا س

یافاطمه الزهرا س

روزخوبی براتون ارزومیکنم

روزخوبی براتون ارزومیکنم

واقعا

واقعا

اره اینجوریاس

اره اینجوریاس

تنها

تنها

اره اینجوریاس

اره اینجوریاس

فقط خدا

فقط خدا

عشق عمو
۴

عشق عمو

دوستای گلم چش ماید

دوستای گلم چش ماید

یعنی میشه

یعنی میشه

هرکسی ی قیمتی داره

هرکسی ی قیمتی داره

واقعا

واقعا

هرکسی دوست داشت بگه

هرکسی دوست داشت بگه

نظریادتون نره ممنون

نظریادتون نره ممنون