rea1387

امتیاز
10377050
دنبال‌کنندگان
292
دنبال‌‌شوندگان
7
مورد‌ علاقه
2

ساقی بیا که یار زِ رُخ پرده برگرفت...

3

. بهارِ آفرینش را نگاری نیست غیر از تو...

1

هوش از سَرم بَرَد نگهِ نیم‌خوابِ تو...

1

ای برقِ خنده‌هایت از آفتاب خوش‌تر...

مرا با نیمه‌ٔ دیوانه‌ٔ من آشنا کردی...

جانِ ما از وصلِ تو صد جان شود..

من عشقِ تو را به جان خریدم...

تو آفتاب و دلم همچو سایه در پی تو...

تويى در ديده‌ام، چون نور...

تو جان را وطنی...

ای عشق چه چیزی که خوشی در همه هنگام...

بی رُخَت چشم ندارم که جهانی بینم...

بگشا بندِ قبا تا بگشاید دلِ من...

سکوتِ خانهٔ خاموشِ ما فریادها دارد...

5

تو تمامی، با توام تنها خوش است...

3

به یک بوسه جانِ مرا زنده گردان...