شَّیْبِ الْخَضیبِ

red-f

آقا ... ‌ :)
· گمنامی فقط برای شهرت پرستان درد آور است وگرنه همه اجر ها در گمنامیست.

:)

امتیاز
636890
دنبال‌کنندگان
1867
دنبال‌‌شوندگان
177
مورد‌ علاقه

خیانت...

1

بماندکه بعضی‌ها صرفا تلاش میکنند غمگینمان کنند،بماندکه غر می...

.تیتر این کلیپ را شما بنویسید؟؟؟

5

🌱در من کودکیستکه در انحنایِ قرص ماهتکلیف خودش را با سیاهی رو...

تا کی....

2

فروش..

اندکی تفکر...

3

خرمای زاهدی...😋

خوش خیالی تا کی!؟؟🔽تعیین تکلیف پستهای کلیدی در دولت #بایدنهم...

5

😋😋😋

3

😔😔😔 روحت شاد رفیق...

2

روحش شاد و یادش گرامی...

2

اندکی تفکر....

1

التماس اندکی دعا...

2

((نشست سه جانبه الکاظمی نخست وزیر عراق، ملک عبدالله پادشاه ا...

4

احمد #متوسلیان به برخی از فرماندهان جنگ لقب «ماست فروش» داده...

غـــــدیری_امقَلبَم‌عَجیبْ‌به‌گُفتَنِ‌ایٖنْ‌جُمله رٰاضی استا...