نیوشا

resol

خدایابه امیدخودت نه بنده های بی خودت

امتیاز
60
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

مثل گرگ درلباس میش ("گول ظاهرنخورید")

اینم آخرزیبایی