انزلی.....دریا...جاهمتون خالی
۲

انزلی.....دریا...جاهمتون خالی

کدوم؟؟یک...دو یا سه؟؟؟
۷

کدوم؟؟یک...دو یا سه؟؟؟

این گونه دیگر

این گونه دیگر

همیشه......
۲

همیشه......

............

............

جمیعا جاتون خالی .... خودم درست کردم چیطوره؟؟
۱

جمیعا جاتون خالی .... خودم درست کردم چیطوره؟؟

اگه این جیگر نیست پس جیگر کیه؟؟؟؟؟؟؟ایا؟؟؟؟
۱۱

اگه این جیگر نیست پس جیگر کیه؟؟؟؟؟؟؟ایا؟؟؟؟

دوستان یه سوال...... ایا ایشون جناب کفشدوزک هستن یا نه؟
۱

دوستان یه سوال...... ایا ایشون جناب کفشدوزک هستن یا نه؟

دختراااا روزتون مبارک... نچ نچ هیچکس تو خونه نمیدونه من دختر...
۸

دختراااا روزتون مبارک... نچ نچ هیچکس تو خونه نمیدونه من دختر...

روز دختر مبـــــــــــارکـــــــــ
۲

روز دختر مبـــــــــــارکـــــــــ

حق نداریااااا....Ok?
۱۶

حق نداریااااا....Ok?

دوست دارم تا ته دنیا داداشی....

دوست دارم تا ته دنیا داداشی....

با هیچکس....د
۱

با هیچکس....د

خدایا فقط تویی.....

خدایا فقط تویی.....

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است .....

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است .....

اگه بخوای یه لقب به من بدی چی میدی؟؟با جنبه باشید خواهش... ک...
۱

اگه بخوای یه لقب به من بدی چی میدی؟؟با جنبه باشید خواهش... ک...

هوووووف

هوووووف