R

reza.dd

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی شود

امتیاز
168770
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
1

آهنگ خیلی قشنگ

6

کاش روز رفتن تو گریه چشمم را نمی بست.

6

ماشین جدیدم

3

به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخوای دریا باشی.

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی شد.

1

خدایا بفهمانم که بی تو چه میشوم ولی نشانم نده

3

در بیکرانه زندگی دو چیز افسون کرد رنگ آبی اسمان که می بینم و...

5

هر کسی در دل من جای خودش را دارد.

2

آخرش عاشقا زخمین بی کسن .

سر ب روی شانه های مهربانت .....

خاطرات تو دنیای مرا سوزاندن. تا فراموش شود یاد تو هر چند نشد...

مشکل فقط همین بود........

3

دلم اشکسته بالس