گاهی چه دلتنگ میشومبرای یه نوازش؛یه بغل؛یه دوستت دارمویک مرا...

گاهی چه دلتنگ میشومبرای یه نوازش؛یه بغل؛یه دوستت دارمویک مرا...

تنهایی یعنی:نه " خودش " هستاز تنهایی درت بیاره نه "فکرش " اج...

تنهایی یعنی:نه " خودش " هستاز تنهایی درت بیاره نه "فکرش " اج...

ڪاش مۍ شد زندگیتڪرار داشت . . .لااقل تڪرار را یڪبار داشت . ....

ڪاش مۍ شد زندگیتڪرار داشت . . .لااقل تڪرار را یڪبار داشت . ....

نگو دوستت دارمانسان این واژه ِ تَرَک خورده را باور می کند . ...

نگو دوستت دارمانسان این واژه ِ تَرَک خورده را باور می کند . ...

یـــہ وقتایــے دیگـــہ حالـــہاینکہ توضیح بدے رو ندارےمیذارے...

یـــہ وقتایــے دیگـــہ حالـــہاینکہ توضیح بدے رو ندارےمیذارے...

دردی که انسان را به سکوت وا می داردبسیار سنگین تر از دردیست ...

دردی که انسان را به سکوت وا می داردبسیار سنگین تر از دردیست ...

سلامَتے روزے ڪہ مامانمـــــ واسمـــــ ایڹ شعرو بخونہ..عَروسَ...

سلامَتے روزے ڪہ مامانمـــــ واسمـــــ ایڹ شعرو بخونہ..عَروسَ...

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ!!!             ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫـــــــﯽ...  ...

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ!!! ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫـــــــﯽ... ...

چه رســـــــــم تلخیست. . . .          تـُُُُــــــ...

چه رســـــــــم تلخیست. . . . تـُُُُــــــ...

بعضے"زخم ها" هست ،،که هر روز صبح ...باید پانسمانش را باز کنے...

بعضے"زخم ها" هست ،،که هر روز صبح ...باید پانسمانش را باز کنے...

"دِلـــــــــــــــــــــــــــم"بــاران می خواهــــد..........

"دِلـــــــــــــــــــــــــــم"بــاران می خواهــــد..........

ﺧـــــــــــــﺪﺍﯾـــــﺎاا... ﺍﺯ ﺑﻨـــﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــت ﺩﻟــــﮕـــ...

ﺧـــــــــــــﺪﺍﯾـــــﺎاا... ﺍﺯ ﺑﻨـــﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــت ﺩﻟــــﮕـــ...

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﻬﺎﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﺎﺏ ﻣﺎﻧﺪﻧﻬﺎ...

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﻬﺎﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﺗﺎﺏ ﻣﺎﻧﺪﻧﻬﺎ...

.خیاﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ..ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝِ ﺗـﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡﻭ " ﺗـﻮ " ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝِ ...
۱

.خیاﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ..ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝِ ﺗـﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡﻭ " ﺗـﻮ " ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝِ ...

هی تو…نمیدانم نامت را چه بگذارم…مخاطب خاص…تمام زندگی…دلیل نف...
۱

هی تو…نمیدانم نامت را چه بگذارم…مخاطب خاص…تمام زندگی…دلیل نف...

بهترین حس دنیاستوقتی اونے که همه زندگیتهبهت میگــــــه:زندگی...
۱

بهترین حس دنیاستوقتی اونے که همه زندگیتهبهت میگــــــه:زندگی...

اول اطمینان کن که نمیریزدبعد تکیه کن...هرکسی تکیه گاه نمیشود...

اول اطمینان کن که نمیریزدبعد تکیه کن...هرکسی تکیه گاه نمیشود...

دلخورم از کسی که مرا داشت ولی به هر کسے که میرسید از بی کسے ...

دلخورم از کسی که مرا داشت ولی به هر کسے که میرسید از بی کسے ...

اگر می توانستم...شاید روزهایت را...طور دیگری می چیدم...و جای...

اگر می توانستم...شاید روزهایت را...طور دیگری می چیدم...و جای...

آنقدر از تو مینویسم...آنقدر از تو میگویم...که همین کلمات بر...

آنقدر از تو مینویسم...آنقدر از تو میگویم...که همین کلمات بر...