🆁🅴🆉🅰 🅼🅰🅳🆁🅸🅳🅸

reza219

بدرود دوستان 👋
𝐑𝐞𝐳𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝𝐢
https://dls.music-fa.com/tagdl/downloads/Shahin%20Banan%20-
%20Sedash%20Koni%20(320).mp3
هرچی دوس داری اینجا بگو
https://instagraph.ir/harfeto/248903048
در زمینه تعمیرات تلویزیون های LCD و LED کار میکنم در این زمینه هر سوالی داشتین در خدمتم
♡☆ Electronics Technician ☆♡《
دوستان اگه از عکسی خوشتون اومد بدون اجازه گرفتن کپی کنید


27 سالمه

اهل استان بوشهر
بچه بندر گناوه هستم


هرگاه از خوبی‌ کسی
صحبتی به میان آید
دیگران سکوت می‌کنند
و هرگاه از بدی کسی حرفی شود
اظهار نظرها آغاز میگردد
و این بزرگترین مصیبت است ...!!!

🌹صبح که می شوددنبال اتفاقات خوب بگرددنبالِ آدم هایِ خوبیکه ح...
۲۱۲

🌹صبح که می شوددنبال اتفاقات خوب بگرددنبالِ آدم هایِ خوبیکه ح...

کاش همه معنی راز زندگی را می دانستیم راز زندگی درک کردن می خ...
۶۵

کاش همه معنی راز زندگی را می دانستیم راز زندگی درک کردن می خ...

اگر حق با شماست، به خشمگین شدن نیازی نیست؛و اگر حق با شما نی...
۵

اگر حق با شماست، به خشمگین شدن نیازی نیست؛و اگر حق با شما نی...

به تو گفتم ؛« گنجشکِ کوچکِ من باشتا در بهارِ تو من درختی پُر...
۶

به تو گفتم ؛« گنجشکِ کوچکِ من باشتا در بهارِ تو من درختی پُر...

دور یا نزدیک راهش می توانی خواندهرچه را آغاز و پایانی استحتی...
۴

دور یا نزدیک راهش می توانی خواندهرچه را آغاز و پایانی استحتی...

عاشقانه زندگی کنخوشبختی جایشهمینجاست کنارتونگذارزندگی از مقا...
۱۸

عاشقانه زندگی کنخوشبختی جایشهمینجاست کنارتونگذارزندگی از مقا...

گاهی گذشت میکنمگاهی گذرمعنای این دو فرق میکندبخشیدن دیگران د...
۶

گاهی گذشت میکنمگاهی گذرمعنای این دو فرق میکندبخشیدن دیگران د...

جسارت داشته باش و زندگی کن ...اما جوری که خودت دوست داری ،نه...
۱۰

جسارت داشته باش و زندگی کن ...اما جوری که خودت دوست داری ،نه...

گفته بودند از پسِ هر گریهآخر خنده‌ای‌ستاین سخن بیهوده نیستزن...
۱۶۵

گفته بودند از پسِ هر گریهآخر خنده‌ای‌ستاین سخن بیهوده نیستزن...

در آدمی عشقی و دردیو خارخاری و تقاضایی هستکه اگر صدهزار عالم...
۴۶

در آدمی عشقی و دردیو خارخاری و تقاضایی هستکه اگر صدهزار عالم...

گَبر و تَرسا و مسلمانهر کسی در دینِ خویش قبله ای دارند و ماز...
۱۰

گَبر و تَرسا و مسلمانهر کسی در دینِ خویش قبله ای دارند و ماز...

گاهی اوقات باید بپذیریم کهبعضی از آدم‌هافقط میتوانند در قلبم...
۲۲

گاهی اوقات باید بپذیریم کهبعضی از آدم‌هافقط میتوانند در قلبم...

طوفان باعث میشه درخت #ریشه‌هاش رو عمیق تر و قوی تر کنه.تو طو...
۴

طوفان باعث میشه درخت #ریشه‌هاش رو عمیق تر و قوی تر کنه.تو طو...

کسانی که  بهترین نصیحت ها را میکنند معمولا انهایی هستند که ب...
۶

کسانی که بهترین نصیحت ها را میکنند معمولا انهایی هستند که ب...

با تو ام کهنه رفیق :یاد ایام قشنگی که گذشتکنج قلبم گرم است!آ...
۱۱۵

با تو ام کهنه رفیق :یاد ایام قشنگی که گذشتکنج قلبم گرم است!آ...

♥️♥️از سختی ها نترس سختی آدم را سرسخت میکند میخ هایی در دیوا...
۳۰۷

♥️♥️از سختی ها نترس سختی آدم را سرسخت میکند میخ هایی در دیوا...

💚💙💛گاهی متفاوت باشبخشش را ازخورشید بیاموزکه ترازوئی نداردسبک...
۱۶

💚💙💛گاهی متفاوت باشبخشش را ازخورشید بیاموزکه ترازوئی نداردسبک...

💚💙💛‍‍‍ پرسودترین معامله زندگی حال خوب را  جایگزینحال بد کردن...
۵

💚💙💛‍‍‍ پرسودترین معامله زندگی حال خوب را جایگزینحال بد کردن...

قدیما انگار همه چی قشنگ تر بود دلا شاد تر بود در خونه ها همی...
۸

قدیما انگار همه چی قشنگ تر بود دلا شاد تر بود در خونه ها همی...

❤💛🧡دلم اینجا را میخواهدصدای چیریک چیریکسوختن چوببوی چای تازه...
۹

❤💛🧡دلم اینجا را میخواهدصدای چیریک چیریکسوختن چوببوی چای تازه...