تف به این روزگار
۱

تف به این روزگار

مبارک خیلیا

مبارک خیلیا

یاشاسین

یاشاسین

اینم یه روز خوب

اینم یه روز خوب

سیر نزولی حجاب

سیر نزولی حجاب

اینم یه عکس از سوسیس تولید شده درایران کرماشوببین   امیدوارم...

اینم یه عکس از سوسیس تولید شده درایران کرماشوببین امیدوارم...

اینم یه سوژه دیگه ازهمشریام

اینم یه سوژه دیگه ازهمشریام

فصل امتحانات درراه

فصل امتحانات درراه

یاشاسین اذربایجان ایگیدی   تراختور

یاشاسین اذربایجان ایگیدی تراختور

اذربایجان یاشا  تراختور پولاد ماشین یاشا

اذربایجان یاشا تراختور پولاد ماشین یاشا

بفرما ببین برا چی چک کشیده

بفرما ببین برا چی چک کشیده

یادش بخیر دوسال پیش ارومیه ائللر پارکی منو دوستام

یادش بخیر دوسال پیش ارومیه ائللر پارکی منو دوستام

استقلالیا بفرمایید جام هادرخدمتتون
۱

استقلالیا بفرمایید جام هادرخدمتتون

از طرف عمه

از طرف عمه