چند روزی نیستم می خوام برم مسافرت اصفهان
۲

چند روزی نیستم می خوام برم مسافرت اصفهان

همین الان یهویی بازی من  و ایمان  سولاخش کردم

همین الان یهویی بازی من و ایمان سولاخش کردم

یه توپ دارم قلقلی زرد زرد طلایی میزنم زمین هوا میره نمیدونم ...

یه توپ دارم قلقلی زرد زرد طلایی میزنم زمین هوا میره نمیدونم ...

کی می خواد
۳

کی می خواد

کـــــــــــــیـــــــــــــســــــــ     چــــــــــیــــــ...
۱

کـــــــــــــیـــــــــــــســــــــ چــــــــــیــــــ...

صدای ویز ویز نمیاد پرویز صداش در نمیاد

صدای ویز ویز نمیاد پرویز صداش در نمیاد

لایک داره والا

لایک داره والا

ٺیپش منوڪشٺه
۱

ٺیپش منوڪشٺه

واس پروفایل
۲

واس پروفایل

کلش بازا       والکری6
۳

کلش بازا والکری6

همین الان یهویی
۴

همین الان یهویی

اگهـ نـدیـدمـ کـربـلـا رو خـدا نـگـیـر ازمـنـ امـامـ رضا رو

اگهـ نـدیـدمـ کـربـلـا رو خـدا نـگـیـر ازمـنـ امـامـ رضا رو

دارم میام پا بوسٺ امام رضاا
۷

دارم میام پا بوسٺ امام رضاا

بهترین تیم   که میگن اینه
۱

بهترین تیم که میگن اینه

مخزن اکسیر من همین الان یه هویی

مخزن اکسیر من همین الان یه هویی

نفس دایش دیشب
۴

نفس دایش دیشب

مهدی بهترینی
۱

مهدی بهترینی