نَشُد سَهمِ مَن . . .

rezabest

ما که رفتیم
خوبی بدی دیدید حلال کنید✋دوستون دارم ممنون بخاطر لطفایی که کردید و....جاتون همیشه❤اینجاست مراقب خودتون باشید
خدانگهدار
تلگرامم Mrm_rezaa

امتیاز
26770
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
95

وای از نـیمـه شبـی کـه بیـدار شـومتـرا بـخواهـم و ترا در آغـ...

13

دلتنگی هموون مکثی ِکه رو اسمش می کنیوقتی شماره های گوشیت رو ...

18

آتش زدن به یک “سرنوشت”کبریت نمی خواهد که !!“پـــا” می خواهد ...

62

سر درد دردسرسر درگمسر گیجهسر به هواچقدر سر به سرم می گذارندد...

5

هیــچ ســاعــتــے دقــیــق نــیــســت و هیــچ چــیــز مــال ...

1

چه سخت است نبودنت در کنارمخیلی سخت…!!!از اینکه بدون تو باید ...

3

دلی که اندوه داردنیاز به شانه دارد نه نصیحت . . .کاش همه این...

بودن توفقطنبودن تونیستنبودن خیلی چیزهاست

27

شب هایم بروز شده انددردهایم آنلاین . . .به مغزم کلیک که می ک...

3

دلتنگ که می شومدیگر سراغ عکسهایت نمی رومدلم را ورق می زنمهمه...

18

خوشبختی یعنی اولاد پیغمبر باشی:heavy_black_heart::heavy_blac...

719

حرفی ندارم رسم عشق همینه .......خیلی خستم خیلی اینم از عید م...

11

.....:white_smiling_face:

امیدوارم برای همتون شادی به موقعه پیش بیاد:revolving_hearts:...

27

عشقم؟؟

1

خدا....:weary_face::weary_face::weary_face:

#حقیقت:white_smiling_face:

4

:weary_face::weary_face::weary_face:

heh:smirking_face: