رضا

rezakazemy

یادمان باشد که: آنها که دوستشان می‌دارم می‌توانند دوستم نداشته باشند...

زیبایی
۱

زیبایی

به نظرتون راسته؟
۳

به نظرتون راسته؟

زیباست.....
۲

زیباست.....

چند پند....5
۲

چند پند....5

چند پند....4

چند پند....4

چند پند....3
۳

چند پند....3

چند پند....2
۱

چند پند....2

چند پند.....1
۱

چند پند.....1

مرحوم حسین پناهی

مرحوم حسین پناهی

هر کی عاشق این پرچم لایک کنه.....عشق است ایران ....خلیج همیش...

هر کی عاشق این پرچم لایک کنه.....عشق است ایران ....خلیج همیش...

دوستت دارم........

دوستت دارم........

عمو پورنگ دوست داشتنی

عمو پورنگ دوست داشتنی