کوته نظرنمود بر دل ما اما آخر چه او نقش بسته بر خاطر ما گفتا که رود هر آنکه از دیده رود تنها خوشی ما هم با مثلی روبفنا گشت #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه #هشتگ_مخصوص_خود_را_داشته_باشیم #فانتزی ...

کوته نظرنمود بر دل ما اما آخر چه او نقش بسته بر خاطر ما گفتا که رود هر آنکه از دیده رود تنها خوشی ما هم با مثلی روبفنا گشت #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه #هشتگ_مخصوص_خود_را_داشته_باشیم #فانتزی #خلاقیت #عکس_نوشته #هنر #wallpaper

سو سو بزند از در میخانه نور شمعی جولان بدهد در تن ما حاله عرفان در گرد بزرگان که چرخ زن انیم برو روی زمین همچو زمین گرد مداریم که زمین دار و ندارش شده ...

سو سو بزند از در میخانه نور شمعی جولان بدهد در تن ما حاله عرفان در گرد بزرگان که چرخ زن انیم برو روی زمین همچو زمین گرد مداریم که زمین دار و ندارش شده خورشید ما هم هچو پروانه به گرد خورشید کوچک خویشیم

عیدتون مبارک.....

عیدتون مبارک.....

گه گداری خلوتی باید برای خویش...

گه گداری خلوتی باید برای خویش...

امام دوم آمد و امام اول رفت....😢😢😢 #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان #شهادت #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است

امام دوم آمد و امام اول رفت....😢😢😢 #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #لیله_القدر_امام_علی_مذهبی_رمضان #شهادت #فقط_حیدر_امیرالمومنین_است

تا به هر جا برسم متوقف بشوم بهر اندکی کم کردن فکر وملال ولی افسوس که متلاطم افکارم... ا #wallpaper #جذاب #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #عاشقانه #عکس_نوشته #هنر #FANDOGHI #فردوس_برین #خلاقیت #التماس_دعا #ایده

تا به هر جا برسم متوقف بشوم بهر اندکی کم کردن فکر وملال ولی افسوس که متلاطم افکارم... ا #wallpaper #جذاب #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #عاشقانه #عکس_نوشته #هنر #FANDOGHI #فردوس_برین #خلاقیت #التماس_دعا #ایده

کماکان به وقت رمضان و به فصل چیدمان #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #عکس_نوشته #wallpaper #جذاب #هنر #FANDOGHI #التماس_دعا #ایده #خلاقیت #فردوس_برین #عاشقانه

کماکان به وقت رمضان و به فصل چیدمان #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #عکس_نوشته #wallpaper #جذاب #هنر #FANDOGHI #التماس_دعا #ایده #خلاقیت #فردوس_برین #عاشقانه

#عکس_نوشته_عاشقانه #جذاب #عاشقانه #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #هنر_عکس #عکس_نوشته #ایده #خلاقیت #سالار #فردوس_برین #تصاویر_جذاب_دنی_زلزله😁👍

#عکس_نوشته_عاشقانه #جذاب #عاشقانه #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #هنر_عکس #عکس_نوشته #ایده #خلاقیت #سالار #فردوس_برین #تصاویر_جذاب_دنی_زلزله😁👍

#جذاب #عاشقانه #عکس_نوشته #هنر #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #استوری_عاشقانه #خلاقیت #wallpaper #مد #FANDOGHI #ایده

#جذاب #عاشقانه #عکس_نوشته #هنر #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #استوری_عاشقانه #خلاقیت #wallpaper #مد #FANDOGHI #ایده

#عکس_نوشته #خلاقیت #رمضان_کریم🌙🌹🍃

#عکس_نوشته #خلاقیت #رمضان_کریم🌙🌹🍃

کوتاه ولی شمرده حرف می زد چطور بگویم سکوتش بیشتر از سخنوریش بود با آنکه #جذاب #عکس_نوشته #عاشقانه #هنر #wallpaper #خلاقیت #استوری_عاشقانه #FANDOGHI #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #ایده #درخواستی

کوتاه ولی شمرده حرف می زد چطور بگویم سکوتش بیشتر از سخنوریش بود با آنکه #جذاب #عکس_نوشته #عاشقانه #هنر #wallpaper #خلاقیت #استوری_عاشقانه #FANDOGHI #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #ایده #درخواستی

دیگر انتظار ماندن از انسانها ندارم از روزی که فهمیدم... سودای ماه و مریخ را در سر دارن برای زندگی آیند ه و قصد ترک زمین را دارند و برای اینکار هزینه می کنند تا ...

دیگر انتظار ماندن از انسانها ندارم از روزی که فهمیدم... سودای ماه و مریخ را در سر دارن برای زندگی آیند ه و قصد ترک زمین را دارند و برای اینکار هزینه می کنند تا به این آروز دست یابند. شهر من #گرگان #جذاب #عکس_نوشته #wallpaper #هنر #عاشقانه #خلاقیت #استوری_عاشقانه ...

#جذاب #عاشقانه #عکس_نوشته #ایده #فردوس_برین #خلاقیت #هنر_عکاسی #هنر #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #فانتزی #wallpaper

#جذاب #عاشقانه #عکس_نوشته #ایده #فردوس_برین #خلاقیت #هنر_عکاسی #هنر #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #فانتزی #wallpaper

#جذاب #عاشقانه #عکس_نوشته #هنر_عکاسی #ایده #هنری #wallpaper #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #فردوس_برین #خلاقیت #هنر

#جذاب #عاشقانه #عکس_نوشته #هنر_عکاسی #ایده #هنری #wallpaper #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #فردوس_برین #خلاقیت #هنر

#جذاب #عاشقانه #wallpaper #عکس_نوشته #FANDOGHI #فردوس_برین #هنری #هنر_عکاسی #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #ایده #فردا_چی_مُده😒

#جذاب #عاشقانه #wallpaper #عکس_نوشته #FANDOGHI #فردوس_برین #هنری #هنر_عکاسی #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #ایده #فردا_چی_مُده😒