ویسگونیاش سلام

ویسگونیاش سلام

کدوم؟
۲

کدوم؟

کدوم؟
۳

کدوم؟

شما یه چی بگید.....

شما یه چی بگید.....

جای باحالیه

جای باحالیه

بازم نفهمید .سر به هواست

بازم نفهمید .سر به هواست

من فقط سلول بار میکنم والسلام.تو بگو پشه .نننننهه

من فقط سلول بار میکنم والسلام.تو بگو پشه .نننننهه

تقدیم به همه بروبچ فقط چای و ابمیوه با خودتون

تقدیم به همه بروبچ فقط چای و ابمیوه با خودتون

همسایه یعنی این

همسایه یعنی این