روشنا

roshana.joon

به سراغ من اگر می ایید نرم و آهسته بیایید..........
https://t.me/faryadsyah کانال تلگرامم..

ولی میدونی کجاش قشنگه؟اونجایی که یه روز میرسه ، یکی میاد که ...
۱

ولی میدونی کجاش قشنگه؟اونجایی که یه روز میرسه ، یکی میاد که ...

بالاخره یه چیزی تو دنیا باید باشهکه حالتو خوب کنهقرصی دارویی...
۱

بالاخره یه چیزی تو دنیا باید باشهکه حالتو خوب کنهقرصی دارویی...

:sparkles:بـویِ تـو می آمدپژواکِ تو می پیچیدچکه شدمـ از بامِ...
۲

:sparkles:بـویِ تـو می آمدپژواکِ تو می پیچیدچکه شدمـ از بامِ...

:sparkles:دو قدمـ مانده که پاییز به یغما بروداین همه رنگ ِقش...
۱

:sparkles:دو قدمـ مانده که پاییز به یغما بروداین همه رنگ ِقش...

#استوری
۱

#استوری

#استوری
۰

#استوری

‌‌‌‌آدمایی کهاز رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن چون اونا...
۲

‌‌‌‌آدمایی کهاز رابطه های طولانی میان بیرون خطرناکن چون اونا...

حالم را نپرساز من!تا حال خوبمسافت زیادی باقی‌ستبرسمخبر می‌ده...
۰

حالم را نپرساز من!تا حال خوبمسافت زیادی باقی‌ستبرسمخبر می‌ده...

گاهی وقتها آدم از اوقات خوب زندگی بی خبر است! تا اینکه... هم...
۰

گاهی وقتها آدم از اوقات خوب زندگی بی خبر است! تا اینکه... هم...

یادت بماند، دوست داشتنبه جانِ آدم سنجاق می شود!آن را برایِ ک...
۰

یادت بماند، دوست داشتنبه جانِ آدم سنجاق می شود!آن را برایِ ک...

هیچ چیز به اندازه تنهاییغم انگیز نیستتنهایینام بیهوده ی زندگ...
۲

هیچ چیز به اندازه تنهاییغم انگیز نیستتنهایینام بیهوده ی زندگ...

زیبـاترین کانال عاشقانه تلگرام:white_down_pointing_backhand_...
۶

زیبـاترین کانال عاشقانه تلگرام:white_down_pointing_backhand_...

https://t.me/faryadsyah:hibiscus:عالیی:hibiscus:پیشنهاد ادمی...
۶

https://t.me/faryadsyah:hibiscus:عالیی:hibiscus:پیشنهاد ادمی...

https://t.me/faryadsyah‌
۳

https://t.me/faryadsyah‌

https://t.me/faryadsyahمثل گیســوییڪه باد آن را پریشــان می‌...
۱

https://t.me/faryadsyahمثل گیســوییڪه باد آن را پریشــان می‌...

https://t.me/faryadsyahوقتی میخندیشیارِ مُوَرَّبِ گونه هایت،...
۱

https://t.me/faryadsyahوقتی میخندیشیارِ مُوَرَّبِ گونه هایت،...

https://t.me/faryadsyahمنم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر لای ...
۱

https://t.me/faryadsyahمنم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر لای ...

https://t.me/faryadsyahاولین باری ک دیدمت ؛هرگز فکرش را نمیک...
۰

https://t.me/faryadsyahاولین باری ک دیدمت ؛هرگز فکرش را نمیک...

https://t.me/faryadsyahمن برای امروزی که تو را ندارم ،ناراحت...
۰

https://t.me/faryadsyahمن برای امروزی که تو را ندارم ،ناراحت...

https://t.me/faryadsyahیک روز بیا و تا ابد بمان!کسی چه می دا...
۰

https://t.me/faryadsyahیک روز بیا و تا ابد بمان!کسی چه می دا...