فراموش كردن يه سرى آدما سخته چون با خودشون يه سرى خاطرات يه ...

فراموش كردن يه سرى آدما سخته چون با خودشون يه سرى خاطرات يه ...

یاد کردن دوست همچو پرکاهیست در بادکی پر کاه ماند در میان گرد...

یاد کردن دوست همچو پرکاهیست در بادکی پر کاه ماند در میان گرد...

زندگی را باید از " گـُـــرگ " آموخت و بَس !!!گرگ با همنوعانش...
۵

زندگی را باید از " گـُـــرگ " آموخت و بَس !!!گرگ با همنوعانش...

🌼🌼🌼🌼🌼

🌼🌼🌼🌼🌼

♡انقدرمغرورنباش! کوتابیا بعضی وقتا دوست داشتن هاتکرارنشدنین♡
۲

♡انقدرمغرورنباش! کوتابیا بعضی وقتا دوست داشتن هاتکرارنشدنین♡

خدایا به سرم عقلبه قلبم عشقبه تنم سلامتی و به روحم آرامش عطا...
۴

خدایا به سرم عقلبه قلبم عشقبه تنم سلامتی و به روحم آرامش عطا...

خنده رامعنئ سرمستی مکن آنکه میخنددغمش بی انتهــــــاست
۱

خنده رامعنئ سرمستی مکن آنکه میخنددغمش بی انتهــــــاست