سلامتی تو و یارتمنو یادت.سلامتی اونی که گفت زیر یه چادر باتو...
۱

سلامتی تو و یارتمنو یادت.سلامتی اونی که گفت زیر یه چادر باتو...

به سلامتی اونایی که دلشون مث ورقه شاگرد تنبلا پاک و سفیده......
۳

به سلامتی اونایی که دلشون مث ورقه شاگرد تنبلا پاک و سفیده......

به سلامتی اونایی که دلشون مثل ورقه ی شاگرد تنبلا پاک و سفیده...

به سلامتی اونایی که دلشون مثل ورقه ی شاگرد تنبلا پاک و سفیده...

به سلامتی همه رفیقایی که ؛نه دنیا عوضشون میکنه ؛نه من با دنی...

به سلامتی همه رفیقایی که ؛نه دنیا عوضشون میکنه ؛نه من با دنی...

چند ساعت می تونی بدون گوشیت طاقت بیاری چند ساعت می تونی از د...

چند ساعت می تونی بدون گوشیت طاقت بیاری چند ساعت می تونی از د...

چند ماه دیگه اینجوری می بینمت تو اسمون ببینم می تونی کاری کن...

چند ماه دیگه اینجوری می بینمت تو اسمون ببینم می تونی کاری کن...

دوستان عزیزم دختر خانوم ها اقا پسر برای منم خیلی دعا کنید قل...

دوستان عزیزم دختر خانوم ها اقا پسر برای منم خیلی دعا کنید قل...

بویت رامی بوسمیادت رادر آغوش می کشمو در خیالتزنده اماز خیالت...

بویت رامی بوسمیادت رادر آغوش می کشمو در خیالتزنده اماز خیالت...

کثیف ترین☻❥ کار دنیا..❥بازی با❥ احساس❥ اونیه که❥ دوست داره.....

کثیف ترین☻❥ کار دنیا..❥بازی با❥ احساس❥ اونیه که❥ دوست داره.....

قلب ام درد می کنه :weary_face::weary_face::face_with_look_of...

قلب ام درد می کنه :weary_face::weary_face::face_with_look_of...