royayesabz

https://instagraph.ir/harfeto/520956984
ناشناس نباش لطفا😂😅
اگر به سمت نور قدم بردارى، سايه ها هميشه پشت سرت قرار ميگيرند

بفرماید😁 پاناکوتا با ژله😋

بفرماید😁 پاناکوتا با ژله😋

#عاشقانه

#عاشقانه

تو می دانی که من بی تو نخواهم زندگانی را

تو می دانی که من بی تو نخواهم زندگانی را

خدایش قشنگ عکس گرفتم😅

خدایش قشنگ عکس گرفتم😅

نان شیرمال دست پخت خودم😊

نان شیرمال دست پخت خودم😊

دسر پان اسپانیا امروز درست کردم😅 بچه های ویس بفرماید😋😋😋

دسر پان اسپانیا امروز درست کردم😅 بچه های ویس بفرماید😋😋😋

نیشابور جاتون خالی🌸

نیشابور جاتون خالی🌸

تو باغچمون قارچ در اومده😍 نمیدونم سمی یا نه🤔

تو باغچمون قارچ در اومده😍 نمیدونم سمی یا نه🤔

امروز تو گروه خانوادگی چالش نقاشی داشتیم😁 خودم کشیدم🤣

امروز تو گروه خانوادگی چالش نقاشی داشتیم😁 خودم کشیدم🤣

بعضی ها آنچه در قسمت چپ سینه شان می‌تپد دل نیست،اقیانوس محبت است. بعضی ها که سخن میگویند در جادوی کلامشان غرق میشوی. بعضی ها حضورشان تپش قلب میاورد. بعضی ها معمولی بودنشان از آنها ...

بعضی ها آنچه در قسمت چپ سینه شان می‌تپد دل نیست،اقیانوس محبت است. بعضی ها که سخن میگویند در جادوی کلامشان غرق میشوی. بعضی ها حضورشان تپش قلب میاورد. بعضی ها معمولی بودنشان از آنها جذابیتی منحصر به فرد میسازد. اینها خاص ترین ها هستند که تا ابد در دل ...

دونات😅 شاهکار امروزم،بفرماید😋

دونات😅 شاهکار امروزم،بفرماید😋

زنبورهای حیاطمون😁 درخت آلبالو😋

زنبورهای حیاطمون😁 درخت آلبالو😋

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است...

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است...

جاتون خالی😜😋

جاتون خالی😜😋

نام تو مرا همیشه مست می کند بهتر از شراب، بهتر از تمام شعرهای ناب!

نام تو مرا همیشه مست می کند بهتر از شراب، بهتر از تمام شعرهای ناب!