MILAD

s1360

امتیاز
314660
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

همایون شجریان و همسرش

1

گاهی " تنهایی "شرف دارد، به " ما " شدن های امروزی..

1

ای که گفتی جان بده، تا باشدت آرام جانجان به غمهایت سپردم، نی...

نیستی.. اما نبودنت همه جا ...

1

وقتی که دنیا دود شد، شاید فراموشت کنمکاشانه ام نابود شد، شای...