sajad & saba

saba1770

khoda hamishe movazebe eshghemon bashe

امتیاز
1360
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
6

sajad & Saba

sajad & saba

1

sajad & saba

2

یعنی میشود روزی برسد ...که بیای ، مرا در "آغوش" بگیری ، بخوا...

آغشته به “تو” میشودروحم ، نفسم ، بند بند وجودموقتی در حصار د...

نه از سرم می افتینه از چشممکجای دلم نشسته ایکه جایت این قدر ...