ⓢ ⓐ ⓓ ⓐ ⓕ

sadaf.s.a

بی شک جهان را برای عشقی آفریده اند
چون من که آفریده ام از♡عشق♡جهانی برای تو ...insta: 3ojy.s

مراحل رسیدن گوجه فرنگی:winking_face:
۶

مراحل رسیدن گوجه فرنگی:winking_face:

درخت رژ لب که با لمس کردن گل‌های آن دستتان قرمز رنگ می‌شود.
۱۰

درخت رژ لب که با لمس کردن گل‌های آن دستتان قرمز رنگ می‌شود.

دیدمان باید عوض شود ما همیشه چیزی را میبینیم که دوست داریم ب...
۱

دیدمان باید عوض شود ما همیشه چیزی را میبینیم که دوست داریم ب...

دانی که در غُربت سخن‌ها عاشقانه است؟این قصّه را با من بخوان،...

دانی که در غُربت سخن‌ها عاشقانه است؟این قصّه را با من بخوان،...

دراولین مسابقه که مربیگری میکردم ،دعا کردم و از خدا خواستم ک...
۲

دراولین مسابقه که مربیگری میکردم ،دعا کردم و از خدا خواستم ک...

گیج کننده‌ترین اقدامی که علیه خویش می‌توانیم بکنیم، این است ...
۳

گیج کننده‌ترین اقدامی که علیه خویش می‌توانیم بکنیم، این است ...

اگر برای کسی مهم باشیهمیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خ...
۷

اگر برای کسی مهم باشیهمیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خ...

ازهیچ کس نـــپرس خــوشــبختی کجاست!؟ تـــو بازی کن نویــــسن...
۸

ازهیچ کس نـــپرس خــوشــبختی کجاست!؟ تـــو بازی کن نویــــسن...

نگاهت پر از استبداد استوچشمان من به دنبال استقلالانگار باید ...
۲

نگاهت پر از استبداد استوچشمان من به دنبال استقلالانگار باید ...

"نه" گفتن یک هنر استخصوصا برای آنهایی کهارزش شنیدن هیچ "بله"...

"نه" گفتن یک هنر استخصوصا برای آنهایی کهارزش شنیدن هیچ "بله"...

با فنجانی چای هم می توان مست شد!اگر اویی که باید باشدباشد......
۵

با فنجانی چای هم می توان مست شد!اگر اویی که باید باشدباشد......

شعر بهانه است تا حرف دلمدهان به دهان، به تو برسد...
۳

شعر بهانه است تا حرف دلمدهان به دهان، به تو برسد...

مرا قضاوت نکنتو فقط چهره ام را می دانینه ســرگذشتم راخنده ام...

مرا قضاوت نکنتو فقط چهره ام را می دانینه ســرگذشتم راخنده ام...