۱ ساعت پیش
2K
😑😐

😑😐

۱ ساعت پیش
2K
این کامنت تو لایو رونالدو خیلی خوبه😂

این کامنت تو لایو رونالدو خیلی خوبه😂

۲ ساعت پیش
4K
۳ ساعت پیش
4K
۴ ساعت پیش
3K
😐😑

😐😑

۵ ساعت پیش
5K
🤔

🤔

۶ ساعت پیش
3K
😐🤧

😐🤧

۸ ساعت پیش
3K
۸ ساعت پیش
4K
۸ ساعت پیش
4K
۸ ساعت پیش
4K
🤞

🤞

۹ ساعت پیش
4K
😐😑

😐😑

۹ ساعت پیش
4K
۹ ساعت پیش
4K
طبق مصوبه 98/4065/726 هیئت دولت به تمامی ملت ایران که کد ملی معتبردارند به دلیل قرنطینه خانگی و بیکاری موقت مبلغ ۵۴۵۰۰۰ هزار تومان پرداخت میشود تاریخ واریز 99/1/25 کد ملی رو بزنید تا ببینید ...

طبق مصوبه 98/4065/726 هیئت دولت به تمامی ملت ایران که کد ملی معتبردارند به دلیل قرنطینه خانگی و بیکاری موقت مبلغ ۵۴۵۰۰۰ هزار تومان پرداخت میشود تاریخ واریز 99/1/25 کد ملی رو بزنید تا ببینید بهتون تعلق میگیره روی این سایت کلیک کنید http://www.morahem.com/maja...

۹ ساعت پیش
5K
😐

😐

۱۱ ساعت پیش
3K
😐

😐

۱۱ ساعت پیش
3K
عاقاااا

عاقاااا

۱۱ ساعت پیش
3K
۲۱ ساعت پیش
10K
۲۱ ساعت پیش
10K