شما چی فکر میکنید

شما چی فکر میکنید

اگه گفتی چه رنگیه
۱

اگه گفتی چه رنگیه

چه سلیقه ای

چه سلیقه ای

بچه های عزیز,اینم ناهار امروز

بچه های عزیز,اینم ناهار امروز

ناهار نخوردی بزن تو رگ

ناهار نخوردی بزن تو رگ

نمیدونم چی بگم

نمیدونم چی بگم

خواهشا دست نزنید

خواهشا دست نزنید

نوش جونتون

نوش جونتون

ولی بازم پراید یه چیز دیگس

ولی بازم پراید یه چیز دیگس

نظر شما اساتید چیه

نظر شما اساتید چیه

آقایون خانما با اینکه گرونه ولی میتونید بردارید

آقایون خانما با اینکه گرونه ولی میتونید بردارید

خودش میگه عسل بابا

خودش میگه عسل بابا

عشق بابا
۱

عشق بابا

تمام زندگیم
۵

تمام زندگیم

عشق من دختر قشنگم سارینا
۳

عشق من دختر قشنگم سارینا