بسی رنج بردمخخخخخ
۲

بسی رنج بردمخخخخخ

قابل توجه کره الاغ ها

قابل توجه کره الاغ ها

تصویر جلیلی بعد از دیدن این صحنه
۳

تصویر جلیلی بعد از دیدن این صحنه

ورژن 2013
۱

ورژن 2013

بله دیگه

بله دیگه

خاک شیر خوردی به این میگن

خاک شیر خوردی به این میگن

گوشی های هوشمند

گوشی های هوشمند

عزیزم تو کدومی
۱

عزیزم تو کدومی

خخخخخخ

خخخخخخ

اندر حکایت کلاس های معارف در دانشگاه

اندر حکایت کلاس های معارف در دانشگاه

نماز جمعه در شیراز
۲

نماز جمعه در شیراز

بفرما تو
۲

بفرما تو

کی از این غذا ها دوست دارن
۲

کی از این غذا ها دوست دارن

دیگه.عمرا چرخم ببم
۱

دیگه.عمرا چرخم ببم

خخخخ
۱

خخخخ

کی جستش

کی جستش

بعله دیگه
۱

بعله دیگه