سعید استقلالی

saeid.m.r71

LOcatiOn:TehrOon
welcOme tO my cOmpOund page(Esteghlal & heavy fAz)
my heart's blue because my blOod's blue
Telegram channel: Telegram.me/tajihaaaa
Telegram me: Telegram.me/saeidmr71

من آذر ماهی امغرور من امپراطور بزرگی ستکه به پای هیچ کس سقوط...
۶۹

من آذر ماهی امغرور من امپراطور بزرگی ستکه به پای هیچ کس سقوط...

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...
۲

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...
۲

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...
۳

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...
۱

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...
۱

#روحت_شاد_پدر_استقلال :face_with_cold_sweat::pensive_face::c...

bache ha mmnOon misham tOo instagram fOllOw kOninhttps://www...
۳

bache ha mmnOon misham tOo instagram fOllOw kOninhttps://www...

emrOoz varzeshgah azadi bazi Esteghlal & saeipa:smiling_face...
۶

emrOoz varzeshgah azadi bazi Esteghlal & saeipa:smiling_face...

me:smiling_face_with_smiling_eyes:
۴

me:smiling_face_with_smiling_eyes:

me & my brOthers:heavy_black_heart:
۲

me & my brOthers:heavy_black_heart:

‏غم جمعه عصرو غریبی حذفویه دنیا سرابوصعود توی جاموتو سینم گذ...
۲۱

‏غم جمعه عصرو غریبی حذفویه دنیا سرابوصعود توی جاموتو سینم گذ...

‏+بابا مرحله بعدی جام حذفی کیه؟-گمشو مشقاتو بنویس فردا مدرسه...
۴

‏+بابا مرحله بعدی جام حذفی کیه؟-گمشو مشقاتو بنویس فردا مدرسه...

‏آخرین امید های یک لنگی :neutral_face:نمیشه اگر قشقایی بازی ...
۵

‏آخرین امید های یک لنگی :neutral_face:نمیشه اگر قشقایی بازی ...

پاییز باشهغروب جمعه باشهیک سی و دوم باشهتیمت از قشقایی خورده...
۳۶

پاییز باشهغروب جمعه باشهیک سی و دوم باشهتیمت از قشقایی خورده...

از قیافه این بنده خدا مشخصه بازنشسته بانک ملی بوده گفته سر پ...
۸

از قیافه این بنده خدا مشخصه بازنشسته بانک ملی بوده گفته سر پ...

مرحله یک سی و دوم جام حذفی باشه...حریف یه تیم دسته دومی باشه...

مرحله یک سی و دوم جام حذفی باشه...حریف یه تیم دسته دومی باشه...

#me_and_my_friend
۴۲

#me_and_my_friend

#اینستاگرامپست جدید کاوه رضایی:blue_heart:کانال تلگرامی ماTe...
۸

#اینستاگرامپست جدید کاوه رضایی:blue_heart:کانال تلگرامی ماTe...