یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم وقت پرپرشدنش سوزونوایی نکنیم؛پرپروانه شکستن هنرانسان نیست گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم؛یادمان باشدسرسجاده عشق جزبرای دل محبوب دعایی نکنیم؛یادمان باشداگرخاطرمان تنهاشدطلب عشق زهربی سروپایی نکنیم..📷 🌻 🌸

یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم وقت پرپرشدنش سوزونوایی نکنیم؛پرپروانه شکستن هنرانسان نیست گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم؛یادمان باشدسرسجاده عشق جزبرای دل محبوب دعایی نکنیم؛یادمان باشداگرخاطرمان تنهاشدطلب عشق زهربی سروپایی نکنیم..📷 🌻 🌸

در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند... . . #حالخوب #حس_خوب #خوشبختی #زندگی_شاد #دوستداشتن #عاشقانه #عشق ‌

در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند... . . #حالخوب #حس_خوب #خوشبختی #زندگی_شاد #دوستداشتن #عاشقانه #عشق ‌

👈 برای آرزوهایم میجنگم. من آدم نشستن و دست کشیدن نیستم. لباس رزم من سالهاست تن نازک‌ مرا از آفتاب محروم کرده ؛؛؛. اما خیالی نیست مرا!!! آن زمان که شاهد هستم به بار نشستن ...

👈 برای آرزوهایم میجنگم. من آدم نشستن و دست کشیدن نیستم. لباس رزم من سالهاست تن نازک‌ مرا از آفتاب محروم کرده ؛؛؛. اما خیالی نیست مرا!!! آن زمان که شاهد هستم به بار نشستن آرزوهایم را. 👉

زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …💃 ******

زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …💃 ******

زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست زندگی یعنی ساختن خودت!♣ ♣ ♣

زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست زندگی یعنی ساختن خودت!♣ ♣ ♣

همه زندگی یک آزمایش است. آزمایش های بیشتر شما را بهتر می کند👌

همه زندگی یک آزمایش است. آزمایش های بیشتر شما را بهتر می کند👌

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم، چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. مبارزه انسان را داغ می کند و تجربه انسان را پخته می کند! هر ...

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم، چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. مبارزه انسان را داغ می کند و تجربه انسان را پخته می کند! هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود!

خوش تر از دوران عشق ایام نیست😘 🌟 🌟 ******

خوش تر از دوران عشق ایام نیست😘 🌟 🌟 ******

خوشبختی یعنی چه دور چه نزدیک هنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باشه … !🌹 🌹 🌹

خوشبختی یعنی چه دور چه نزدیک هنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باشه … !🌹 🌹 🌹

زندگی واقعا ساده است اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم♬♬♬♬

زندگی واقعا ساده است اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم♬♬♬♬

جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش و گرنه همیشه جهان پر بوده از ترسو های خوش فکر♛♛♛

جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش و گرنه همیشه جهان پر بوده از ترسو های خوش فکر♛♛♛

هزاران شمع می توانند با یک شمع روشن شوند و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد سهیم کردن شادی خود با دیگران هرگز آن را کم نمی کند💟 💟 💟 💟 💟

هزاران شمع می توانند با یک شمع روشن شوند و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد سهیم کردن شادی خود با دیگران هرگز آن را کم نمی کند💟 💟 💟 💟 💟

افکارت را زیبا کن! زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود💓 💓

افکارت را زیبا کن! زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود💓 💓

خوشبختی همان لحظه ایست که احساس میکنی خـــدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصــله میگیری ****** ≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦

خوشبختی همان لحظه ایست که احساس میکنی خـــدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصــله میگیری ****** ≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦

خوشبخت باشید همان باشید که می خواهید اگر دیگران آن را دوست ندارند، بگذارید دوست نداشته باشند “خوشبختی یک انتخاب است” زندگی، راضی نگه داشتن همه نیست …-_-///

خوشبخت باشید همان باشید که می خواهید اگر دیگران آن را دوست ندارند، بگذارید دوست نداشته باشند “خوشبختی یک انتخاب است” زندگی، راضی نگه داشتن همه نیست …-_-///

||•مثل درخت برای بعضی باید ریشه بود تا #امید به زندگی به آنها بدیم برای بعضی تنه بود تا تکیه گاهشون باشیم برای بعضی شاخ وبرگ تا عیبشون رو بپوشانیم برای بعضی میوه تا طعم ...

||•مثل درخت برای بعضی باید ریشه بود تا #امید به زندگی به آنها بدیم برای بعضی تنه بود تا تکیه گاهشون باشیم برای بعضی شاخ وبرگ تا عیبشون رو بپوشانیم برای بعضی میوه تا طعم #زندگی را به آنها بیاموزیم•||🌿 . #حسن_بیرانوند

لحظه‌ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت دریابیم لحظه لحظه زندگے را ـ ـ ـــــ ـ ـــــــــ ـ ـــــ ـ ـ ♣

لحظه‌ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت دریابیم لحظه لحظه زندگے را ـ ـ ـــــ ـ ـــــــــ ـ ـــــ ـ ـ ♣

‌💐 🍃 🌿 🌸 🍃 🌺 🍂 🌿 🍂 🌸 زندگے زیباست زشتےهای آن تقصیر ماست در مسیرش هر چه نازیباست آن تدبیر ماست زندگے آب روانےست روان مےگذرد آن‌چه تقدیر منو توست همان مےگذرد ...

‌💐 🍃 🌿 🌸 🍃 🌺 🍂 🌿 🍂 🌸 زندگے زیباست زشتےهای آن تقصیر ماست در مسیرش هر چه نازیباست آن تدبیر ماست زندگے آب روانےست روان مےگذرد آن‌چه تقدیر منو توست همان مےگذرد ـ ـ ـــــ ـ ـــــــــ ـ ـــــ ـ ـ ♣

🔆 معجزه‌هـا وقتے شروع به اتفاق افتادن مےکنن که به همون انـدازه‌ای که به ترس‌هات بهـا و انـرژی میدی به رویاهات هم انرژی بدی ـ ـ ـــــ ـ ـــــــ ـ ـــــ ـ ـ

🔆 معجزه‌هـا وقتے شروع به اتفاق افتادن مےکنن که به همون انـدازه‌ای که به ترس‌هات بهـا و انـرژی میدی به رویاهات هم انرژی بدی ـ ـ ـــــ ـ ـــــــ ـ ـــــ ـ ـ

#هدف از زندگی فقط #شاد بودن نیست، بلکه مفید بودن، شرافتمند بودن، دلسوز و غمخوار بودن است. تفاوت دارد که فقط زندگی کرده ای .... یا خیلی خوب زندگی کرده ای. 🌟

#هدف از زندگی فقط #شاد بودن نیست، بلکه مفید بودن، شرافتمند بودن، دلسوز و غمخوار بودن است. تفاوت دارد که فقط زندگی کرده ای .... یا خیلی خوب زندگی کرده ای. 🌟