آغوزشونم🤤💙

safari.f

شب چرا میکشد مرا تو نشسته ای کجای ماجرا
من چنان گریه میکنم که خدا بغل کند مگر مرا…
عمر همه لحظه ی وداع است و صدای پایت آخرین صداست
ای گریه های بعد از این خاطرم نمانده شهر من کجاست…
@Mhdi_3zr #قلب😘😍
@lfafawl 💙
@sajad2 💙
@000000p000000 💙
@matinfm80 💙

#کپشنخیلی دوص دارم حالمو توصیف کنم یا اینکه کنارتون باشمولی ...
۵

#کپشنخیلی دوص دارم حالمو توصیف کنم یا اینکه کنارتون باشمولی ...

#یهو_زنگ_بزنه ببرته بیرون سوپرایزت کنه😭😭😭💙💙
۳۹

#یهو_زنگ_بزنه ببرته بیرون سوپرایزت کنه😭😭😭💙💙

عوف عوف😍😌@Mhdi_3zr
۹۰

عوف عوف😍😌@Mhdi_3zr

#کپشن👇#روز اول که باهاش اشنا شدم از طرز حرف زدنش خوشم نمیومد...
عکس بلند
۲۸

#کپشن👇#روز اول که باهاش اشنا شدم از طرز حرف زدنش خوشم نمیومد...

وقتی میگع دوصت دارم😢دوووص دارم بگیررررمش همینجور نگاش کنم 👩‍...
۶۳

وقتی میگع دوصت دارم😢دوووص دارم بگیررررمش همینجور نگاش کنم 👩‍...

#قلبم🤤
۴

#قلبم🤤

#حووصلم🤕🤕
۵۲

#حووصلم🤕🤕

#me دِلی پر از حرف های ناگفتع(:
۲۱

#me دِلی پر از حرف های ناگفتع(:

#خندع_هاشو😢💜
۵۵

#خندع_هاشو😢💜

😌😌
۴۸

😌😌

#هنوز خودش نذاشتع من ازش برداشتم🤤🤤💜@Mhdi_3zr
۱۴

#هنوز خودش نذاشتع من ازش برداشتم🤤🤤💜@Mhdi_3zr

تاکی وانمود کنم خوبم.... (:
۵

تاکی وانمود کنم خوبم.... (:

💙👩‍❤️‍👩
۱۵

💙👩‍❤️‍👩

#حوصلع_ب_قول_مدی_بگوزید😐🖖
۱۱

#حوصلع_ب_قول_مدی_بگوزید😐🖖