صفورا

safuurra

امتیاز
150
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

نه اسمش عشق است، نه علاقه، نه حتی عادت، خریت محض است، دلتنگ ...

چندمدل کفش

اخلاق بد

عاشقشم