نانازوباباش....
۱

نانازوباباش....

الان من توسه ماه بارداریم هستم....خخخخ...
۱

الان من توسه ماه بارداریم هستم....خخخخ...

مرد من....

مرد من....

خخخخخ ....بله...
۲

خخخخخ ....بله...

خخخخخ....روم به دیوار...
۳

خخخخخ....روم به دیوار...

ای جووووووونم
۱

ای جووووووونم

دیگه دستم تودستاشه.....ای جوووونم..
۲

دیگه دستم تودستاشه.....ای جوووونم..

دلم رااا می برد...
۱

دلم رااا می برد...

واااااای دلم مردم ازخنده.....
۲

واااااای دلم مردم ازخنده.....

جاتون خاالی دیشب اونجابودیم...
۱

جاتون خاالی دیشب اونجابودیم...

چه عکس بیست...۲۰
۱

چه عکس بیست...۲۰

ای جووووونم....

ای جووووونم....

دخترغمگین...
۲

دخترغمگین...

دلتنگی....
۳

دلتنگی....

ازدوستانی که منولایک ودنبال میکنن بسیارررررر سپاس گذارم ممنو...
۱

ازدوستانی که منولایک ودنبال میکنن بسیارررررر سپاس گذارم ممنو...

آنجاکه فکرتونباشد....

آنجاکه فکرتونباشد....

پری ام......

پری ام......