Laydi

saharno

دلت را ب دل خیابان بزن
با بیخیالی جاده همراه شو...
فراموش کن روزهایت چطور گذشت،
مهم نیست قرار است چ اتفاقاتی بیفتد،
و مهم نیست چقد مشغله روی هم تلنبار شده
روزهای رفته را ب باد فراموشی بسپار
و روزهای نیامده را ب خدا...
چای ات را کمی آرام تر و سرخوش تر از همیشه بنوش،
جوری ک سقف دنیا هم اگر ریخت،
آب در دل لحظه هایت تکان نخورد
آدم نیاز دارد گاهی عین خیالش نباشد
آدم نیاز دارد برای یک روز هم ک شده
ب خاطر خودش نفس بکشد

#عاشقانه
۹

#عاشقانه

عشــــق ابـدی مـنولنتـاین بهـونست تامــن بهـت بگــم کتـو همی...
۱۴

عشــــق ابـدی مـنولنتـاین بهـونست تامــن بهـت بگــم کتـو همی...

میــــدانی جاناعاشقانه ترین حالت زمستانآنجاست ک هوا سرد باشد...
۶

میــــدانی جاناعاشقانه ترین حالت زمستانآنجاست ک هوا سرد باشد...

اصیـــل ک باشــیجنس متــعهد بودن راخوب میــدانــیعالم و آدم ...
۹

اصیـــل ک باشــیجنس متــعهد بودن راخوب میــدانــیعالم و آدم ...

تــــــ❤ـــمــام  مــــــن... #عاشقانه
۳

تــــــ❤ـــمــام مــــــن... #عاشقانه

تــــ❤ـــو رادوســت خواهـــم داشتو هــر روز وشـب ب تــو میگـ...
۸

تــــ❤ـــو رادوســت خواهـــم داشتو هــر روز وشـب ب تــو میگـ...

هـر زنی برای زیبا تر شدن؛باید یک مرد عاشق ؛داشته باشدزنها اس...
۳

هـر زنی برای زیبا تر شدن؛باید یک مرد عاشق ؛داشته باشدزنها اس...

بــرای تو گفتندوستت دارم کم استتو را باید در آغـوش گرفتو لبا...
۱۱

بــرای تو گفتندوستت دارم کم استتو را باید در آغـوش گرفتو لبا...

مـــن آنم ک آسان می سپارمدل ب درگــاه معـبدچشــمهای تو      ...
۷

مـــن آنم ک آسان می سپارمدل ب درگــاه معـبدچشــمهای تو ...

تــو را نمیدانم امابـرای منهیـچ کس شبیـه تـو نیستتـو چشمهایت...
۷

تــو را نمیدانم امابـرای منهیـچ کس شبیـه تـو نیستتـو چشمهایت...

عشــــق مــنبارها با نفـس هامب نقطه نقطه ی تنت گفته امدوسـت ...
۴

عشــــق مــنبارها با نفـس هامب نقطه نقطه ی تنت گفته امدوسـت ...

تـــو دوستداشتنــی پیچکــی هســتیڪ دلم میــخواهدب دست وپای ز...
۲

تـــو دوستداشتنــی پیچکــی هســتیڪ دلم میــخواهدب دست وپای ز...

چ حال خوبی ستهوای دو نفرهدستهای دو نفرهیک آهنگ دنجو جاده یک ...
۶

چ حال خوبی ستهوای دو نفرهدستهای دو نفرهیک آهنگ دنجو جاده یک ...

آغوش من فقط اندازه تو جا دارداگر خوب گوش کنیاین ضربان های تن...
۱

آغوش من فقط اندازه تو جا دارداگر خوب گوش کنیاین ضربان های تن...

#عاشقانه
۳

#عاشقانه

#عاشقانه
۴

#عاشقانه

#عاشقانه
۳

#عاشقانه

با تمام مداد رنگی های دنیابه هر زبانی ک بدانی و ندانیخالی از...
۵

با تمام مداد رنگی های دنیابه هر زبانی ک بدانی و ندانیخالی از...

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه
۹

#عاشقانه