من و دنیا ..همدیگر را رنگ میکنیم ،من با مداد سیاه، دنیا با م...
۳۲۲

من و دنیا ..همدیگر را رنگ میکنیم ،من با مداد سیاه، دنیا با م...

یــکیــــو دارَم کـــــه قَـــــدِ دِلَـــــــــــــــــم دو...
۹

یــکیــــو دارَم کـــــه قَـــــدِ دِلَـــــــــــــــــم دو...

پایانی برای قصه هانیست
نه بره هاگرگ میشوند ونه گرگ هاسیر
خست...
۵

پایانی برای قصه هانیست
نه بره هاگرگ میشوند ونه گرگ هاسیر
خست...

هر کجا جامی ز عشق آمد... بدستت نوش کن...هــر که میگوید سخن ا...
۳

هر کجا جامی ز عشق آمد... بدستت نوش کن...هــر که میگوید سخن ا...

ماندن به پای کسی که دوستش داری……قشنگ ترین        اسار...
۵

ماندن به پای کسی که دوستش داری……قشنگ ترین اسار...

عاشقی...باید قسمته آدم بشه...وقتی شد یهو بخودت میایی میبینی ...
۵

عاشقی...باید قسمته آدم بشه...وقتی شد یهو بخودت میایی میبینی ...

این عکس بهترین عکس سال نشنال جغرافی شد قورباغه ای که لامپ ری...
۳

این عکس بهترین عکس سال نشنال جغرافی شد قورباغه ای که لامپ ری...

﹏﹏﹏﹏﹏     Δ ℓ ί ☆╰╮,..,‌‌‌╭╯ازبچگے بهـم گفتـ‌ݩ ٰٓ‌ٰٰٓٓ‌ٰ...
۳

﹏﹏﹏﹏﹏ Δ ℓ ί ☆╰╮,..,‌‌‌╭╯ازبچگے بهـم گفتـ‌ݩ ٰٓ‌ٰٰٓٓ‌ٰ...

لالا لا لا نخواب دنیا خسیسهواسه کم آدمی خوب مینویسهیکی لباش ...
۴

لالا لا لا نخواب دنیا خسیسهواسه کم آدمی خوب مینویسهیکی لباش ...

❤یا اباالفضل❤مادرم گفته که خواهی بشوی پراحساس....روی قلبت بن...
۴

❤یا اباالفضل❤مادرم گفته که خواهی بشوی پراحساس....روی قلبت بن...

ﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪﺳﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﺳﺖ !ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯽ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻧﺖ ...
۲

ﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪﺳﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﺳﺖ !ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯽ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻧﺖ ...

کاشکی...
۴

کاشکی...

کاشکی...
۱

کاشکی...

کاشکی...
۲

کاشکی...

کاشکی...
۲

کاشکی...

کاشکی...
۱

کاشکی...

دلتنگم…نه برای کسی… از بی کسی …!!!خسته ام… نه از تکاپو… از د...

دلتنگم…نه برای کسی… از بی کسی …!!!خسته ام… نه از تکاپو… از د...