بدون شرح

بدون شرح

طرز نشستنseiza

طرز نشستنseiza

واقعا ارزشش بالاست

واقعا ارزشش بالاست

کیوکوشین کاراته.اووووس

کیوکوشین کاراته.اووووس

شکستن اجسام سخت
۱

شکستن اجسام سخت

اوووووس

اوووووس

کیا یادشونه

کیا یادشونه

تومحل کارم

تومحل کارم

کمربند مشکی.کیوکوشین کاراته
۱

کمربند مشکی.کیوکوشین کاراته