فقط تو میتونی آرومم کنی #sajad
۱

فقط تو میتونی آرومم کنی #sajad

نفسم بسته به نفسات #sajad

نفسم بسته به نفسات #sajad

سجادم دیونتمممم #sajad

سجادم دیونتمممم #sajad

سجادم عاشقتممم

سجادم عاشقتممم

⇚ "تقدیم" ₰?? به "کسی" که ₰?? "نمیدونه"؟؟ ₰ ?? واسه "اونه" ₰...

⇚ "تقدیم" ₰?? به "کسی" که ₰?? "نمیدونه"؟؟ ₰ ?? واسه "اونه" ₰...

o(╥﹏╥)o

o(╥﹏╥)o

#sajad       #fateme
۱

#sajad #fateme

خیلی میخوامت سجادیمممم #sajad

خیلی میخوامت سجادیمممم #sajad

خوشبختم چون فکرت برام حواس نمیذاره#sajad

خوشبختم چون فکرت برام حواس نمیذاره#sajad

نـه فـقـط از تـو اگـر دل بـکنـم می میرمسایـه ات نـیـز بـیـفـ...

نـه فـقـط از تـو اگـر دل بـکنـم می میرمسایـه ات نـیـز بـیـفـ...

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه ...
۱

من از عهد آدم تو را دوست دارماز آغاز عالم تو را دوست دارمچه ...

گاهی فکر می کنماز بس بی تو با تو زندگی کرده اماز بس تو را تن...

گاهی فکر می کنماز بس بی تو با تو زندگی کرده اماز بس تو را تن...

ﭘـــﺲ ﺍﺕ ﻧﻤـﯽ‌‎ﺩﻫﻢ
ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽ
ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـ...
۹

ﭘـــﺲ ﺍﺕ ﻧﻤـﯽ‌‎ﺩﻫﻢ ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽ ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـ...

آسمانم انتهایش قلب توست  مهربان این آسمان از آن توست  آسمانم...
۲

آسمانم انتهایش قلب توست مهربان این آسمان از آن توست آسمانم...

عشق فراموش کردن نیست، بخشیدن استگوش کردن نیست، درک کردن استد...
۱

عشق فراموش کردن نیست، بخشیدن استگوش کردن نیست، درک کردن استد...