اینو ب ما دادن تو مدرسه گفتن پرش کنین
۳

اینو ب ما دادن تو مدرسه گفتن پرش کنین

فدا مدای ملینا جون خودم
۲

فدا مدای ملینا جون خودم

جیگر من چن تا لایک داره؟
۲

جیگر من چن تا لایک داره؟

چرا عکسام تایید نمیشن؟
۱

چرا عکسام تایید نمیشن؟

ذهن زنان
۱

ذهن زنان

نازه نفست سلحشور خخخخخ
۳

نازه نفست سلحشور خخخخخ

خوشگله بدجورم خوشگله ها
۱

خوشگله بدجورم خوشگله ها

واقعا...

واقعا...

بدون شرح

بدون شرح

نیگاش کنین

نیگاش کنین

بدون شرح
۱

بدون شرح

ینیآ پسرا من پرچمو گرفتم شوما قر بدین
۲

ینیآ پسرا من پرچمو گرفتم شوما قر بدین

فدا مدای چارتاشون استقلالیا پرچم بالاستا
۳

فدا مدای چارتاشون استقلالیا پرچم بالاستا