خانه

مطالب منتخب

مطالب جدید

مطالب محبوب

عربي

دانلود اپلیکیشن

درباره ما

تماس با ما

قوانین

دسته بندی ها

sajjad700

sajjad700

۳k

مطلب

۸۵۰

دنبال کننده

۱۷

دنبال شونده

...sajad...

بخوان ما را

منم پروردگارت
خالقت
صدايم كن مرا، آموزگار قادر خود را
قلم را ، علم را،  من هديه ات كردم 
بخوان ما را

منم معشوق زيبايت 
منم نزديك تر از تو به تو 
اينك صدايم كن
رها كن غير مارا ، سوي ما بازا
منم پروردگار پاك بي همتا 
منم زيبا ، كه زيبا بنده ام را دوست مي دارم
تو بگشا گوش دل ، پروردگارت با تو مي گويد
تو را در بيكران دنياي تنهايان 
رهايت من نخواهم كرد
بساط روزي خود را به من بسپار 
رها كن غصه ي يك لقمه نان و آب فردا را
تو راه بندگي طي كن
عزيزا ، من خدايي خوب مي دانم
تو دعوت كن مرا بر خود
به اشكي ، يا خدايي ،  ميهمانم كن
كه من چشمان اشك آلوده ات را دوست مي دارم
طلب كن خالق خود را

بجو ما را
تو خواهي يافت
كه عاشق مي شوي بر ما
و عاشق مي شوم بر تو
كه وصل عاشق و معشوق هم
آهسته مي گويم خدايي عالمي دارد
قسم بر عاشقان پاك با ايمان
قسم بر اسب هاي خسته در ميدان
تو را در بهترين اوقات آوردم
قسم بر عصر روشن
تكيه كن بر من
قسم بر روز ، هنگامي كه عالم را بگيرد نور
قسم بر اختران روشن  ، اما دور
رهايت من نخواهم كرد
بخوان ما را 
كه مي گويد كه تو خواندن نمي داني؟
تو بگشا لب 
تو غير از ما خداي ديگري داري؟
رها كن غير مارا
آشتي كن با خداي خود
تو غير از ما چه مي جويي؟
تو با هركس به جز با ما چه مي گويي؟
وتو بي من چه داري ؟ هيچ ! 
بگو با ما چه كم داري عزيزم؟ هيچ !!
هزاران كهكشان و كوه و دريا را
و خورشيد و جهان و نور و هستي را 
براي جلوه ي خود آفريدم من 
ولي وقتي تو را من آفريدم
بر خودم احسنت مي گفتم
تويي زيبا تر از خورشيد زيبايم
تويي والا ترين مهمان دنيايم
كه دنيا بي تو ، چيزي چون تو را كم داشت
تو اي محبوب تر مهمان دنيايم
نمي خواني چرا ما را؟؟
مگر آيا كسي هم با خدايش قهر مي گردد؟
هزاران توبه ات را گرچه بشكستي
ببينم ،  من تورا از درگهم راندم؟
اگر در روزگار سختي ات خواندي مرا
اما به روز شاديت يك لحظه هم يادم نمي كردي
به رويت بنده ي من هيچ آوردم؟
كه مي ترساندت از من؟
رها كن آن خداي دور
آن نامهربان معبود 
آن مخلوق  خود را
اين منم ، پروردگار مهربانت ، خالقت
اينك صدايم كن مرا ، با  قطره ي اشكي
به پيش آور دو دست خالي خود را
با زبان بسته ات كاري ندارم 
ليك غوغاي دل بشكسته ات را من شنيدم
غريب اين زمين خاكيم !
آیا عزيزم ، حاجتي داري؟
تو اي از ما
كنون برگشته اي اما
كلام آشتي را تو نمي داني ؟
ببينم چشمهاي خيست آيا گفته اي دارند؟
بخوان ما را
بگردان قبله ات را سوي ما
اينك وضويي كن 
خجالت مي كشي از من؟
بگو , جز من كس ديگر نمي فهمد
به نجوايي صدايم كن
بدان آغوش من باز است
براي درك آغوشم 
شروع كن

يك قدم با تو
تمام گام هاي مانده اش با من

                                                   

مطالب
کالکشن ها
گوناگون sajjad700 39636445
sajjad700
گوناگون sajjad700 39485837
sajjad700
گوناگون sajjad700 39465655
sajjad700
گوناگون sajjad700 39465647
sajjad700
گوناگون sajjad700 39282043
sajjad700
❤❤❤❤

❤❤❤❤

sajjad700
گوناگون sajjad700 39261530
sajjad700
😍

😍

sajjad700
گوناگون sajjad700 39220656
sajjad700
نصب برنامه ویسگون