ahWaaaaz hafteye p¡sh

ahWaaaaz hafteye p¡sh

♡♡♡♡♡

♡♡♡♡♡

dirooz zOhr

dirooz zOhr

hamin alaaaan.

hamin alaaaan.

dirooz sObh

dirooz sObh

pesar daee joonam Ashkan

pesar daee joonam Ashkan

ye rOoz sObh saate 6

ye rOoz sObh saate 6

ye rOoz zOhr...ba mObail gereftam

ye rOoz zOhr...ba mObail gereftam

dirOoz sObh...kari aZ khOdam..

dirOoz sObh...kari aZ khOdam..

kari az khOdam...  :)

kari az khOdam... :)