آقا صالح

saleh9022

آقا صالح هستم از پايتخت معنوي ايران! سوالي نيس!؟

میدان صحت مشهدپ.ن:قبلا اسم این میدان قدیمی میدان شهدا بود#را...
۵

میدان صحت مشهدپ.ن:قبلا اسم این میدان قدیمی میدان شهدا بود#را...

پای ایرانمنه باحرف!باعمل...

پای ایرانمنه باحرف!باعمل...

از آخر #مجلس ...
۲

از آخر #مجلس ...

ابراهیم سینمای ایران#ابراهیم_تنها_نبود ...
۱

ابراهیم سینمای ایران#ابراهیم_تنها_نبود ...

دم خروس سیاست بازی جناب صادقی...

دم خروس سیاست بازی جناب صادقی...

کمرم رگ ب رگ شد:face_with_tears_of_joy:
۱

کمرم رگ ب رگ شد:face_with_tears_of_joy:

خداوندا آن ده که آن این:smiling_face_with_open_mouth_and_tig...

خداوندا آن ده که آن این:smiling_face_with_open_mouth_and_tig...

گوش به فرمان تو ام....
۱

گوش به فرمان تو ام....

:face_with_tears_of_joy::grinning_face_with_smiling_eyes::gr...
۱

:face_with_tears_of_joy::grinning_face_with_smiling_eyes::gr...

ضد انقلاب کیست؟

ضد انقلاب کیست؟

و بعد از مدت ها آقا صالح برگشتاون هم شب شهادت #حضرت_مادررفقا...
۱

و بعد از مدت ها آقا صالح برگشتاون هم شب شهادت #حضرت_مادررفقا...

و اما تو...و اما تو که همه معادلاتمان را بهم ریختی...داشتم ب...
۸

و اما تو...و اما تو که همه معادلاتمان را بهم ریختی...داشتم ب...

#تف به ذات بد ذاتتان!شماها که همش زیر باد کولر بودید و همیشه...
۳

#تف به ذات بد ذاتتان!شماها که همش زیر باد کولر بودید و همیشه...

جناب #مهدوی_کیا هستند! از خوبای همنوایی با #دشمنان_ملت ! از ...
۵

جناب #مهدوی_کیا هستند! از خوبای همنوایی با #دشمنان_ملت ! از ...

عکس عزت و حقارتآن ها که تنها به اموالشان فکر میکنند آن ها که...
۱

عکس عزت و حقارتآن ها که تنها به اموالشان فکر میکنند آن ها که...

یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد...ونراه قریبا...
۲

یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد...ونراه قریبا...

بفرماییییداینم #شیرینی #ازدواج بنده...نوش جانتون...
۲۹

بفرماییییداینم #شیرینی #ازدواج بنده...نوش جانتون...

هم ی نفر هم نیست بگه دوماهه نیستی کجایی دقیقا؟؟؟#آقاصالح #بر...
۱۸

هم ی نفر هم نیست بگه دوماهه نیستی کجایی دقیقا؟؟؟#آقاصالح #بر...

یک نظر کرد و ببردش دل ما باآن نظر...:-D
۱

یک نظر کرد و ببردش دل ما باآن نظر...:-D

هم‌اکنون، اطراف مجلسخیابان‌های اطراف تحت تدابیر شدید امنیتی ...
۲

هم‌اکنون، اطراف مجلسخیابان‌های اطراف تحت تدابیر شدید امنیتی ...