پیامP@Y@M

salehzade

لای هه لوی به رزه فری به رزه مژی
چون بژی شرته نه وه ک چه نده بژی.

یک سبد گل زیبا و خوش بو تقدیمتان باد دوستان و عزیزان مهربون ...
۵۰

یک سبد گل زیبا و خوش بو تقدیمتان باد دوستان و عزیزان مهربون ...

ناقابله دوستان تقدیم به روی ماهتون که از گل زیباترید برام :g...
۶

ناقابله دوستان تقدیم به روی ماهتون که از گل زیباترید برام :g...

یادی از طراوت و بوی بهار
۱

یادی از طراوت و بوی بهار

بابوی گل بابونه شبتون گل بارونی باد
۱

بابوی گل بابونه شبتون گل بارونی باد

شرح در تصویر
۳

شرح در تصویر

طبیعت و پرنده گان
۶

طبیعت و پرنده گان

تنها کسی هست که دل را نمی شکندواو همان کسی است که انرا ساخته...
۴

تنها کسی هست که دل را نمی شکندواو همان کسی است که انرا ساخته...

نکاتی که لازمه بدانیم
۲

نکاتی که لازمه بدانیم

یه درخت پر شکوفه تقدیمتان شکوفه های قشنگ این مرز وبوم
۸

یه درخت پر شکوفه تقدیمتان شکوفه های قشنگ این مرز وبوم

تقدیم به دوستای گلم که از گل برام قشنگترید
۴

تقدیم به دوستای گلم که از گل برام قشنگترید

سلام به همگی به آنان که لایق سلامند
۴

سلام به همگی به آنان که لایق سلامند

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...
۵

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...
۲

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

ترجمه برای فارسی زبانان عزیزمبهحق خدای تنها و واحدماخیلی بهت...
۹

ترجمه برای فارسی زبانان عزیزمبهحق خدای تنها و واحدماخیلی بهت...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...
۴

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...
۱

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...

:green_apple::red_apple::green_apple::red_apple::green_apple...